Tiếng việt
 • Tiếng việt
 • 中文

Quét mã vạch

để tải APP

越南彩下彩地址

Quét mã Code để tải App

Quét mã vạch

để tải APP

越南彩下彩地址

Quét mã Code để tải App

Tiếng việt
 • Tiếng việt
 • 中文
POWER tỉ lệ % POWER Chẵn Lẻ
 • Thứ
 • Kỳ
 • 30 Lần 60 Lần 90 Lần
 • Thứ:
  T3 T5 T7 Tất cả

默认最近30期按正省 副省,统计出现次数多的连码二 连码三,并显示出现日期

Tỉ lệ % xuất hiện theo các số từ 01-55
 • Giảm dần
 • Tăng dần
 • Mặc định
Số   Tỉ lệ % Số lần
01

1.9% 4 lần
02

1.9% 4 lần
03

1.9% 4 lần
04

0.95% 2 lần
05

1.9% 4 lần
06

2.86% 6 lần
07

1.9% 4 lần
08

2.86% 6 lần
09

0.48% 1 lần
10

1.43% 3 lần
11

1.43% 3 lần
12

3.81% 8 lần
13

0.95% 2 lần
14

2.86% 6 lần
15

2.38% 5 lần
16

0.48% 1 lần
17

0.48% 1 lần
18

2.38% 5 lần
19

3.33% 7 lần
20

3.33% 7 lần
21

1.9% 4 lần
22

2.86% 6 lần
23

2.38% 5 lần
24

0.48% 1 lần
25

0.95% 2 lần
26

0.48% 1 lần
27

1.43% 3 lần
28

2.86% 6 lần
29

1.43% 3 lần
30

0.95% 2 lần
31

1.43% 3 lần
32

0.48% 1 lần
33

1.9% 4 lần
34

2.38% 5 lần
35

0.95% 2 lần
36

2.38% 5 lần
37

0.48% 1 lần
38

2.38% 5 lần
39

1.43% 3 lần
40

0.95% 2 lần
41

1.43% 3 lần
42

0.48% 1 lần
43

1.43% 3 lần
44

1.43% 3 lần
45

2.38% 5 lần
46

0.48% 1 lần
47

1.9% 4 lần
48

2.86% 6 lần
49

1.9% 4 lần
50

3.33% 7 lần
51

1.9% 4 lần
52

4.29% 9 lần
53

2.86% 6 lần
54

2.86% 6 lần
55

0.48% 1 lần

统计两个号码一起出现,或者3个号码一起出现的次数进行筛选。可筛选出现次数最多的 ,出现次数最少的,未出现过的

 • Thứ tự
 • Thời gian
 • Chẵn Lẻ
 • 1
 • 2020-11-28
 • L C C C L L C

 • 2
 • 2020-11-26
 • C L L L C C C

 • 3
 • 2020-11-24
 • C L L C C L L

 • 4
 • 2020-11-21
 • C C L C L L C

 • 5
 • 2020-11-19
 • C L L C L C L

 • 6
 • 2020-11-17
 • C L L C C L C

 • 7
 • 2020-11-14
 • L L L C C C L

 • 8
 • 2020-11-12
 • C C C L L L C

 • 9
 • 2020-11-10
 • C L L L C L C

 • 10
 • 2020-11-07
 • C C C L L C L

 • 11
 • 2020-11-05
 • L C C C C L C

 • 12
 • 2020-11-03
 • C C L C C C L

 • 13
 • 2020-10-31
 • C C L C L C C

 • 14
 • 2020-10-29
 • L L C C L L C

 • 15
 • 2020-10-27
 • L L L C C L C

 • Thứ tự
 • Thời gian
 • Chẵn Lẻ
 • 16
 • 2020-10-24
 • C L C L L C C

 • 17
 • 2020-10-22
 • C L C L C C C

 • 18
 • 2020-10-20
 • C L C L L C L

 • 19
 • 2020-10-17
 • L C L L L C L

 • 20
 • 2020-10-15
 • C C L L C C L

 • 21
 • 2020-10-13
 • C L C L C L C

 • 22
 • 2020-10-10
 • L C L C L C C

 • 23
 • 2020-10-08
 • C C C L C L C

 • 24
 • 2020-10-06
 • L C L C L C L

 • 25
 • 2020-10-03
 • C C C L L C C

 • 26
 • 2020-10-01
 • L C L L C C C

 • 27
 • 2020-09-29
 • L C L L C L C

 • 28
 • 2020-09-26
 • L C L L C C L

 • 29
 • 2020-09-24
 • C C L C C L C

 • 30
 • 2020-09-22
 • L C L C C L C

Menu

Thống kê

Cầu Loto

Quay thử