Tiếng việt
  • Tiếng việt
  • 中文

Quét mã vạch

để tải APP

越南彩下彩地址

Quét mã Code để tải App

Quét mã vạch

để tải APP

越南彩下彩地址

Quét mã Code để tải App

Tiếng việt
  • Tiếng việt
  • 中文
Tần suất Keno
  • Chọn thời gian đến
Thống kê tần suất xuất hiện từ số 01-80
  • Giảm dần
  • Tăng dần
  • Mặc định
Số   Tỉ lệ % Số lần
01

1.03% 7 lần
02

1.76% 12 lần
03

0.88% 6 lần
04

1.03% 7 lần
05

1.18% 8 lần
06

1.76% 12 lần
07

1.62% 11 lần
08

1.32% 9 lần
09

1.76% 12 lần
10

0.59% 4 lần
11

0.44% 3 lần
12

1.47% 10 lần
13

0.88% 6 lần
14

1.18% 8 lần
15

1.03% 7 lần
16

0.88% 6 lần
17

1.32% 9 lần
18

1.32% 9 lần
19

1.62% 11 lần
20

1.47% 10 lần
21

1.18% 8 lần
22

1.03% 7 lần
23

1.03% 7 lần
24

1.47% 10 lần
25

1.76% 12 lần
26

1.03% 7 lần
27

1.62% 11 lần
28

1.18% 8 lần
29

0.74% 5 lần
30

1.03% 7 lần
31

1.62% 11 lần
32

1.47% 10 lần
33

1.18% 8 lần
34

1.32% 9 lần
35

1.47% 10 lần
36

0.59% 4 lần
37

1.76% 12 lần
38

1.32% 9 lần
39

1.32% 9 lần
40

1.03% 7 lần
Số   Tỉ lệ % Số lần
41

1.62% 11 lần
42

1.32% 9 lần
43

1.62% 11 lần
44

0.88% 6 lần
45

2.06% 14 lần
46

0.88% 6 lần
47

1.47% 10 lần
48

0.44% 3 lần
49

1.03% 7 lần
50

1.18% 8 lần
51

1.18% 8 lần
52

1.03% 7 lần
53

1.03% 7 lần
54

1.62% 11 lần
55

1.03% 7 lần
56

1.62% 11 lần
57

0.88% 6 lần
58

1.32% 9 lần
59

1.32% 9 lần
60

1.91% 13 lần
61

0.74% 5 lần
62

0.88% 6 lần
63

1.47% 10 lần
64

1.47% 10 lần
65

1.76% 12 lần
66

1.47% 10 lần
67

1.62% 11 lần
68

0.44% 3 lần
69

1.18% 8 lần
70

1.03% 7 lần
71

1.91% 13 lần
72

1.47% 10 lần
73

1.32% 9 lần
74

0.59% 4 lần
75

1.62% 11 lần
76

1.62% 11 lần
77

0.88% 6 lần
78

1.32% 9 lần
79

0.88% 6 lần
80

1.18% 8 lần

Menu

Thống kê

Cầu Loto

Quay thử