Tiếng việt
  • Tiếng việt
  • 中文

Quét mã vạch

để tải APP

越南彩下彩地址

Quét mã Code để tải App

Quét mã vạch

để tải APP

越南彩下彩地址

Quét mã Code để tải App

Tiếng việt
  • Tiếng việt
  • 中文
  • Chọn tỉnh thành
  • Thứ
  • Kỳ
  • Số

搜索省份,搜索日期 在任何彩奖最后两个号码,出现期数,并显示出现在那个奖项,及上期到今未出现过多期

Thứ tự Ngày Tỉnh thành Thứ Số lần xuất hiện Giải xuất hiện chữ số Từ lần xuất hiện gần nhất đến nay chưa xuất hiện
1 2020-11-25 Bắc Ninh Thứ 4 1 lần G7-2 5 Lần
Tổng số lần 00 xuất hiện :1 lần
Thứ tự Ngày Tỉnh thành Thứ Số lần xuất hiện Giải xuất hiện chữ số Từ lần xuất hiện gần nhất đến nay chưa xuất hiện
1 2020-11-30 Hà Nội Thứ 2 1 lần G4-2 0 Lần
2 2020-11-24 Quảng Ninh Thứ 3 1 lần G1-1 0 Lần
Tổng số lần 01 xuất hiện :2 lần
Thứ tự Ngày Tỉnh thành Thứ Số lần xuất hiện Giải xuất hiện chữ số Từ lần xuất hiện gần nhất đến nay chưa xuất hiện
1 2020-11-27 Hải Phòng Thứ 6 1 lần G3-2 3 Lần
2 2020-11-25 Bắc Ninh Thứ 4 1 lần G2-2 3 Lần
3 2020-11-24 Quảng Ninh Thứ 3 1 lần G3-3 3 Lần
Tổng số lần 02 xuất hiện :3 lần

Menu

Thống kê

Cầu Loto

Quay thử