Tiếng việt
  • Tiếng việt
  • 中文

Quét mã vạch

để tải APP

越南彩下彩地址

Quét mã Code để tải App

Quét mã vạch

để tải APP

越南彩下彩地址

Quét mã Code để tải App

Tiếng việt
  • Tiếng việt
  • 中文
  • Chọn tỉnh thành
  • Thứ
  • Kỳ

默认最近30期按正省 副省,统计出现次数多的连码二 连码三,并显示出现日期

  • Giảm dần
  • Tăng dần
  • Mặc định
Số   Tỉ lệ % Số lần
00

1.59% 3 lần
01

3.17% 6 lần
02

0.53% 1 lần
03

1.06% 2 lần
04

1.06% 2 lần
05

0.53% 1 lần
06

1.59% 3 lần
07

1.06% 2 lần
08

1.59% 3 lần
09

1.06% 2 lần
10

0.53% 1 lần
11

0.53% 1 lần
12

1.06% 2 lần
13

1.06% 2 lần
14

2.12% 4 lần
15

0.53% 1 lần
16

0% 0 lần
17

0.53% 1 lần
18

0.53% 1 lần
19

1.59% 3 lần
20

0% 0 lần
21

1.06% 2 lần
22

0.53% 1 lần
23

1.59% 3 lần
24

1.06% 2 lần
25

0.53% 1 lần
26

0% 0 lần
27

1.06% 2 lần
28

1.59% 3 lần
29

1.59% 3 lần
30

2.12% 4 lần
31

0.53% 1 lần
32

0.53% 1 lần
33

0% 0 lần
34

1.06% 2 lần
35

1.59% 3 lần
36

1.06% 2 lần
37

0% 0 lần
38

2.12% 4 lần
39

2.65% 5 lần
40

0.53% 1 lần
41

0% 0 lần
42

0% 0 lần
43

0.53% 1 lần
44

1.06% 2 lần
45

1.59% 3 lần
46

0% 0 lần
47

1.06% 2 lần
48

1.06% 2 lần
49

0.53% 1 lần
50

1.59% 3 lần
51

0.53% 1 lần
52

0% 0 lần
53

1.06% 2 lần
54

0.53% 1 lần
55

1.59% 3 lần
56

2.12% 4 lần
57

1.06% 2 lần
58

0.53% 1 lần
59

2.12% 4 lần
60

0.53% 1 lần
61

1.06% 2 lần
62

0% 0 lần
63

1.59% 3 lần
64

1.06% 2 lần
65

2.12% 4 lần
66

0.53% 1 lần
67

0.53% 1 lần
68

1.06% 2 lần
69

0.53% 1 lần
70

1.59% 3 lần
71

2.12% 4 lần
72

0.53% 1 lần
73

0% 0 lần
74

1.06% 2 lần
75

2.12% 4 lần
76

0% 0 lần
77

0.53% 1 lần
78

0% 0 lần
79

1.59% 3 lần
80

0.53% 1 lần
81

1.59% 3 lần
82

1.59% 3 lần
83

1.59% 3 lần
84

1.59% 3 lần
85

0% 0 lần
86

1.06% 2 lần
87

1.06% 2 lần
88

1.06% 2 lần
89

1.06% 2 lần
90

2.12% 4 lần
91

1.59% 3 lần
92

1.06% 2 lần
93

0.53% 1 lần
94

0% 0 lần
95

1.59% 3 lần
96

1.59% 3 lần
97

1.06% 2 lần
98

0% 0 lần
99

1.06% 2 lần

Xem toàn bộ Λ

Menu

Thống kê

Cầu Loto

Quay thử