Tiếng việt
  • Tiếng việt
  • 中文

Quét mã vạch

để tải APP

越南彩下彩地址

Quét mã Code để tải App

Quét mã vạch

để tải APP

越南彩下彩地址

Quét mã Code để tải App

Tiếng việt
  • Tiếng việt
  • 中文
  • Chọn tỉnh thành
  • Thứ
  • Kỳ

默认最近30期按正省 副省,统计出现次数多的连码二 连码三,并显示出现日期

  • Giảm dần
  • Tăng dần
  • Mặc định
Số   Tỉ lệ % Số lần
00

1.59% 3 lần
01

1.06% 2 lần
02

1.59% 3 lần
03

1.06% 2 lần
04

0% 0 lần
05

1.59% 3 lần
06

2.65% 5 lần
07

1.59% 3 lần
08

2.12% 4 lần
09

0.53% 1 lần
10

0% 0 lần
11

0% 0 lần
12

0.53% 1 lần
13

0.53% 1 lần
14

0.53% 1 lần
15

0.53% 1 lần
16

0% 0 lần
17

1.06% 2 lần
18

1.59% 3 lần
19

1.59% 3 lần
20

1.06% 2 lần
21

0% 0 lần
22

1.06% 2 lần
23

1.06% 2 lần
24

0% 0 lần
25

1.06% 2 lần
26

0.53% 1 lần
27

0.53% 1 lần
28

1.59% 3 lần
29

0% 0 lần
30

0% 0 lần
31

0% 0 lần
32

0.53% 1 lần
33

1.06% 2 lần
34

0.53% 1 lần
35

1.06% 2 lần
36

1.06% 2 lần
37

0.53% 1 lần
38

0.53% 1 lần
39

1.06% 2 lần
40

0.53% 1 lần
41

1.59% 3 lần
42

2.12% 4 lần
43

0.53% 1 lần
44

0.53% 1 lần
45

2.65% 5 lần
46

0.53% 1 lần
47

1.06% 2 lần
48

2.12% 4 lần
49

1.06% 2 lần
50

0% 0 lần
51

0.53% 1 lần
52

1.59% 3 lần
53

1.06% 2 lần
54

1.06% 2 lần
55

1.06% 2 lần
56

2.12% 4 lần
57

1.06% 2 lần
58

1.06% 2 lần
59

0% 0 lần
60

1.06% 2 lần
61

1.59% 3 lần
62

1.06% 2 lần
63

0.53% 1 lần
64

0.53% 1 lần
65

1.06% 2 lần
66

1.06% 2 lần
67

2.12% 4 lần
68

1.06% 2 lần
69

2.12% 4 lần
70

1.06% 2 lần
71

1.59% 3 lần
72

0.53% 1 lần
73

1.06% 2 lần
74

1.06% 2 lần
75

1.06% 2 lần
76

1.06% 2 lần
77

1.06% 2 lần
78

1.06% 2 lần
79

1.06% 2 lần
80

0.53% 1 lần
81

1.59% 3 lần
82

0.53% 1 lần
83

1.59% 3 lần
84

1.06% 2 lần
85

1.59% 3 lần
86

1.59% 3 lần
87

1.06% 2 lần
88

1.06% 2 lần
89

0% 0 lần
90

1.59% 3 lần
91

1.59% 3 lần
92

2.65% 5 lần
93

0.53% 1 lần
94

0% 0 lần
95

0.53% 1 lần
96

1.59% 3 lần
97

1.06% 2 lần
98

1.06% 2 lần
99

0.53% 1 lần

Xem toàn bộ Λ

Menu

Thống kê

Cầu Loto

Quay thử