Tiếng việt
  • Tiếng việt
  • 中文

Quét mã vạch

để tải APP

越南彩下彩地址

Quét mã Code để tải App

Quét mã vạch

để tải APP

越南彩下彩地址

Quét mã Code để tải App

Tiếng việt
  • Tiếng việt
  • 中文
  • Chọn tỉnh thành
  • Thứ
  • Kỳ

默认最近30期按正省 副省,统计出现次数多的连码二 连码三,并显示出现日期

  • Giảm dần
  • Tăng dần
  • Mặc định
Số   Tỉ lệ % Số lần
00

0.53% 1 lần
01

1.06% 2 lần
02

1.59% 3 lần
03

1.06% 2 lần
04

0.53% 1 lần
05

2.65% 5 lần
06

2.12% 4 lần
07

0% 0 lần
08

3.7% 7 lần
09

1.06% 2 lần
10

0% 0 lần
11

1.06% 2 lần
12

0.53% 1 lần
13

1.06% 2 lần
14

0.53% 1 lần
15

1.06% 2 lần
16

0.53% 1 lần
17

0.53% 1 lần
18

1.59% 3 lần
19

1.06% 2 lần
20

1.06% 2 lần
21

0% 0 lần
22

0.53% 1 lần
23

1.06% 2 lần
24

0.53% 1 lần
25

1.59% 3 lần
26

1.06% 2 lần
27

0.53% 1 lần
28

1.06% 2 lần
29

0% 0 lần
30

1.06% 2 lần
31

0.53% 1 lần
32

0.53% 1 lần
33

1.06% 2 lần
34

0% 0 lần
35

1.06% 2 lần
36

0.53% 1 lần
37

0.53% 1 lần
38

0.53% 1 lần
39

1.06% 2 lần
40

0% 0 lần
41

1.59% 3 lần
42

2.12% 4 lần
43

0% 0 lần
44

1.06% 2 lần
45

2.12% 4 lần
46

1.59% 3 lần
47

0.53% 1 lần
48

1.06% 2 lần
49

2.12% 4 lần
50

0% 0 lần
51

0.53% 1 lần
52

1.59% 3 lần
53

0.53% 1 lần
54

2.12% 4 lần
55

1.59% 3 lần
56

3.17% 6 lần
57

1.06% 2 lần
58

0.53% 1 lần
59

0.53% 1 lần
60

1.06% 2 lần
61

0.53% 1 lần
62

0.53% 1 lần
63

0.53% 1 lần
64

2.12% 4 lần
65

0.53% 1 lần
66

1.06% 2 lần
67

1.06% 2 lần
68

0.53% 1 lần
69

2.65% 5 lần
70

1.06% 2 lần
71

1.06% 2 lần
72

1.06% 2 lần
73

0.53% 1 lần
74

1.06% 2 lần
75

1.06% 2 lần
76

0% 0 lần
77

0.53% 1 lần
78

0% 0 lần
79

0.53% 1 lần
80

0% 0 lần
81

1.59% 3 lần
82

0.53% 1 lần
83

1.06% 2 lần
84

2.12% 4 lần
85

2.12% 4 lần
86

1.06% 2 lần
87

0.53% 1 lần
88

1.59% 3 lần
89

0.53% 1 lần
90

1.59% 3 lần
91

0% 0 lần
92

3.17% 6 lần
93

0% 0 lần
94

0% 0 lần
95

0.53% 1 lần
96

2.65% 5 lần
97

1.06% 2 lần
98

1.06% 2 lần
99

1.06% 2 lần

Xem toàn bộ Λ

Menu

Thống kê

Cầu Loto

Quay thử