Tiếng việt
  • Tiếng việt
  • 中文

Quét mã vạch

để tải APP

越南彩下彩地址

Quét mã Code để tải App

Quét mã vạch

để tải APP

越南彩下彩地址

Quét mã Code để tải App

Tiếng việt
  • Tiếng việt
  • 中文
  • Chọn tỉnh thành
  • Thứ
  • Kỳ

默认最近30期按正省 副省,统计出现次数多的连码二 连码三,并显示出现日期

  • Giảm dần
  • Tăng dần
  • Mặc định
Số   Tỉ lệ % Số lần
00

1.59% 3 lần
01

3.17% 6 lần
02

1.06% 2 lần
03

2.12% 4 lần
04

1.59% 3 lần
05

1.06% 2 lần
06

2.12% 4 lần
07

0.53% 1 lần
08

1.06% 2 lần
09

0.53% 1 lần
10

0.53% 1 lần
11

1.59% 3 lần
12

2.12% 4 lần
13

1.59% 3 lần
14

1.06% 2 lần
15

1.06% 2 lần
16

0% 0 lần
17

2.12% 4 lần
18

0% 0 lần
19

1.06% 2 lần
20

0% 0 lần
21

1.06% 2 lần
22

0.53% 1 lần
23

2.65% 5 lần
24

0.53% 1 lần
25

0.53% 1 lần
26

0% 0 lần
27

0.53% 1 lần
28

1.06% 2 lần
29

1.59% 3 lần
30

0.53% 1 lần
31

0.53% 1 lần
32

1.06% 2 lần
33

0.53% 1 lần
34

0.53% 1 lần
35

1.06% 2 lần
36

1.06% 2 lần
37

0.53% 1 lần
38

1.59% 3 lần
39

1.59% 3 lần
40

0.53% 1 lần
41

1.06% 2 lần
42

0.53% 1 lần
43

0.53% 1 lần
44

1.06% 2 lần
45

0% 0 lần
46

0.53% 1 lần
47

0.53% 1 lần
48

0.53% 1 lần
49

1.59% 3 lần
50

0.53% 1 lần
51

0% 0 lần
52

0.53% 1 lần
53

0.53% 1 lần
54

1.06% 2 lần
55

1.06% 2 lần
56

2.65% 5 lần
57

1.06% 2 lần
58

0% 0 lần
59

1.59% 3 lần
60

0% 0 lần
61

0.53% 1 lần
62

1.06% 2 lần
63

1.06% 2 lần
64

2.12% 4 lần
65

1.06% 2 lần
66

1.06% 2 lần
67

0.53% 1 lần
68

0% 0 lần
69

0.53% 1 lần
70

2.12% 4 lần
71

3.7% 7 lần
72

1.06% 2 lần
73

0% 0 lần
74

0.53% 1 lần
75

1.06% 2 lần
76

0% 0 lần
77

0% 0 lần
78

0.53% 1 lần
79

2.12% 4 lần
80

0.53% 1 lần
81

1.59% 3 lần
82

1.06% 2 lần
83

1.06% 2 lần
84

0.53% 1 lần
85

0% 0 lần
86

1.06% 2 lần
87

2.12% 4 lần
88

1.06% 2 lần
89

1.06% 2 lần
90

1.59% 3 lần
91

0.53% 1 lần
92

2.12% 4 lần
93

1.59% 3 lần
94

0% 0 lần
95

2.65% 5 lần
96

0.53% 1 lần
97

1.06% 2 lần
98

0.53% 1 lần
99

1.06% 2 lần

Xem toàn bộ Λ

Menu

Thống kê

Cầu Loto

Quay thử