Tiếng việt
 • Tiếng việt
 • 中文

Quét mã vạch

để tải APP

越南彩下彩地址

Quét mã Code để tải App

Quét mã vạch

để tải APP

越南彩下彩地址

Quét mã Code để tải App

Tiếng việt
 • Tiếng việt
 • 中文
 • Chọn tỉnh thành
 • Thứ
 • Kỳ
 • Số lần xuất hiện
  (Lưu ý: số lần liên tiếp nhiều nhất là: lần)

默认最近30期按正省 副省,统计出现次数多的连码二 连码三,并显示出现日期
     请注意:出现次数2次的意思是出现次数大于2的数据

Xiên 2

 • Xiên 3
 • Xiên 2
Thứ tự Lô xiên Số lần xuất hiện Ngày xuất hiện
1 25,57 2 lần
2 23,31 2 lần
3 23,25 2 lần
4 25,83 2 lần
5 36,64 2 lần
6 47,57 2 lần
7 34,39 2 lần
8 23,47 2 lần
9 23,46 2 lần
10 10,15 2 lần
11 23,43 2 lần
12 47,83 2 lần
13 10,31 2 lần
14 23,57 2 lần
15 23,86 2 lần
16 34,73 2 lần
17 10,46 2 lần
18 43,46 2 lần
19 43,64 2 lần
20 30,33 2 lần
21 43,76 2 lần
22 30,43 2 lần
23 43,83 2 lần
24 43,85 2 lần
25 17,25 2 lần
26 83,86 2 lần
27 28,33 2 lần
28 28,30 2 lần
29 17,47 2 lần
30 28,43 2 lần

Menu

Thống kê

Cầu Loto

Quay thử