Tiếng việt
 • Tiếng việt
 • 中文

Quét mã vạch

để tải APP

越南彩下彩地址

Quét mã Code để tải App

Quét mã vạch

để tải APP

越南彩下彩地址

Quét mã Code để tải App

Tiếng việt
 • Tiếng việt
 • 中文
 • Chọn tỉnh thành
 • Thứ
 • Kỳ
 • Số lần xuất hiện
  (Lưu ý: số lần liên tiếp nhiều nhất là: lần)

默认最近30期按正省 副省,统计出现次数多的连码二 连码三,并显示出现日期
     请注意:出现次数2次的意思是出现次数大于2的数据

Xiên 2

 • Xiên 3
 • Xiên 2
Thứ tự Lô xiên Số lần xuất hiện Ngày xuất hiện
1 12,26 2 lần
2 47,51 2 lần
3 47,60 2 lần
4 47,93 2 lần
5 12,86 2 lần
6 12,97 2 lần
7 47,98 2 lần
8 21,46 2 lần
9 54,55 2 lần
10 21,79 2 lần
11 21,95 2 lần
12 21,89 2 lần
13 54,79 2 lần
14 54,90 2 lần
15 76,93 2 lần
16 74,76 2 lần
17 19,21 2 lần
18 74,93 2 lần
19 17,47 2 lần
20 04,16 2 lần
21 28,44 2 lần
22 19,95 2 lần
23 17,51 2 lần
24 28,51 2 lần
25 28,62 2 lần
26 28,79 2 lần
27 15,51 2 lần
28 15,71 2 lần
29 28,93 2 lần
30 26,86 2 lần

Menu

Thống kê

Cầu Loto

Quay thử