Tiếng việt
 • Tiếng việt
 • 中文

Quét mã vạch

để tải APP

越南彩下彩地址

Quét mã Code để tải App

Quét mã vạch

để tải APP

越南彩下彩地址

Quét mã Code để tải App

Tiếng việt
 • Tiếng việt
 • 中文
 • Chọn tỉnh thành
 • Thứ
 • Kỳ
 • Số lần xuất hiện
  (Lưu ý: số lần liên tiếp nhiều nhất là: lần)

默认最近30期按正省 副省,统计出现次数多的连码二 连码三,并显示出现日期
     请注意:出现次数2次的意思是出现次数大于2的数据

Xiên 2

 • Xiên 3
 • Xiên 2
Thứ tự Lô xiên Số lần xuất hiện Ngày xuất hiện
1 12,17 2 lần
2 36,38 2 lần
3 12,16 2 lần
4 38,72 2 lần
5 38,76 2 lần
6 12,31 2 lần
7 14,72 2 lần
8 14,66 2 lần
9 12,24 2 lần
10 12,38 2 lần
11 12,36 2 lần
12 38,95 2 lần
13 36,53 2 lần
14 14,95 2 lần
15 12,53 2 lần
16 36,76 2 lần
17 12,72 2 lần
18 12,66 2 lần
19 21,30 2 lần
20 21,25 2 lần
21 12,76 2 lần
22 21,51 2 lần
23 32,40 2 lần
24 21,76 2 lần
25 21,69 2 lần
26 32,57 2 lần
27 21,99 2 lần
28 21,95 2 lần
29 30,69 2 lần
30 76,95 2 lần

Menu

Thống kê

Cầu Loto

Quay thử