Tiếng việt
 • Tiếng việt
 • 中文

Quét mã vạch

để tải APP

越南彩下彩地址

Quét mã Code để tải App

Quét mã vạch

để tải APP

越南彩下彩地址

Quét mã Code để tải App

Tiếng việt
 • Tiếng việt
 • 中文
 • Chọn tỉnh thành
 • Thứ
 • Kỳ
 • Số lần xuất hiện
  (Lưu ý: số lần liên tiếp nhiều nhất là: lần)

默认最近30期按正省 副省,统计出现次数多的连码二 连码三,并显示出现日期
     请注意:出现次数2次的意思是出现次数大于2的数据

Xiên 2

 • Xiên 3
 • Xiên 2
Thứ tự Lô xiên Số lần xuất hiện Ngày xuất hiện
1 27,91 2 lần
2 14,57 2 lần
3 91,97 2 lần
4 21,24 2 lần
5 21,65 2 lần
6 21,57 2 lần
7 21,76 2 lần
8 21,75 2 lần
9 30,35 2 lần
10 21,91 2 lần
11 21,90 2 lần
12 30,44 2 lần
13 43,95 2 lần
14 30,83 2 lần
15 65,90 2 lần
16 19,40 2 lần
17 61,76 2 lần
18 61,91 2 lần
19 19,75 2 lần
20 19,91 2 lần
21 94,97 2 lần
22 17,60 2 lần
23 24,27 2 lần
24 00,05 2 lần
25 02,43 2 lần
26 00,21 2 lần
27 00,30 2 lần
28 37,76 2 lần
29 37,91 2 lần
30 24,61 2 lần

Menu

Thống kê

Cầu Loto

Quay thử