Tiếng việt
 • Tiếng việt
 • 中文

Quét mã vạch

để tải APP

越南彩下彩地址

Quét mã Code để tải App

Quét mã vạch

để tải APP

越南彩下彩地址

Quét mã Code để tải App

Tiếng việt
 • Tiếng việt
 • 中文
 • Chọn tỉnh thành
 • Thứ
 • Kỳ
 • Số lần xuất hiện
  (Lưu ý: số lần liên tiếp nhiều nhất là: lần)

默认最近30期按正省 副省,统计出现次数多的连码二 连码三,并显示出现日期
     请注意:出现次数2次的意思是出现次数大于2的数据

Xiên 2

 • Xiên 3
 • Xiên 2
Thứ tự Lô xiên Số lần xuất hiện Ngày xuất hiện
1 49,67 2 lần
2 49,81 2 lần
3 36,48 2 lần
4 36,61 2 lần
5 01,45 2 lần
6 49,86 2 lần
7 01,74 2 lần
8 23,52 2 lần
9 45,47 2 lần
10 45,48 2 lần
11 45,60 2 lần
12 45,61 2 lần
13 45,62 2 lần
14 23,76 2 lần
15 45,58 2 lần
16 45,71 2 lần
17 45,74 2 lần
18 23,91 2 lần
19 45,83 2 lần
20 45,90 2 lần
21 45,91 2 lần
22 45,92 2 lần
23 45,96 2 lần
24 67,81 2 lần
25 67,86 2 lần
26 67,85 2 lần
27 67,91 2 lần
28 54,75 2 lần
29 54,92 2 lần
30 76,91 2 lần

Menu

Thống kê

Cầu Loto

Quay thử