Tiếng việt
 • Tiếng việt
 • 中文

Quét mã vạch

để tải APP

越南彩下彩地址

Quét mã Code để tải App

Quét mã vạch

để tải APP

越南彩下彩地址

Quét mã Code để tải App

Tiếng việt
 • Tiếng việt
 • 中文
 • Chọn tỉnh thành
 • Thứ
 • Kỳ
 • Số lần xuất hiện
  (Lưu ý: số lần liên tiếp nhiều nhất là: lần)

默认最近30期按正省 副省,统计出现次数多的连码二 连码三,并显示出现日期
     请注意:出现次数2次的意思是出现次数大于2的数据

Xiên 2

 • Xiên 3
 • Xiên 2
Thứ tự Lô xiên Số lần xuất hiện Ngày xuất hiện
1 14,59 2 lần
2 14,53 2 lần
3 14,71 2 lần
4 14,84 2 lần
5 14,83 2 lần
6 23,30 2 lần
7 14,82 2 lần
8 14,74 2 lần
9 58,59 2 lần
10 58,72 2 lần
11 23,61 2 lần
12 45,50 2 lần
13 58,84 2 lần
14 45,53 2 lần
15 58,77 2 lần
16 45,63 2 lần
17 58,95 2 lần
18 23,95 2 lần
19 45,65 2 lần
20 45,81 2 lần
21 45,84 2 lần
22 45,90 2 lần
23 89,90 2 lần
24 63,65 2 lần
25 50,53 2 lần
26 50,59 2 lần
27 63,81 2 lần
28 19,28 2 lần
29 19,24 2 lần
30 63,90 2 lần

Menu

Thống kê

Cầu Loto

Quay thử