Phòng chat
4
Phòng chat
Cài đặt
Âm thanh
Thành viên
Chế độ ban đêm
Tiếng việt
  • Tiếng việt
  • 中文

Quét mã vạch

để tải APP

越南彩下彩地址
Quét mã Code để tải App
  • Chọn tỉnh thành
  • Thứ
  • Kỳ
  • Số lần xuất hiện
    (Lưu ý: số lần liên tiếp nhiều nhất là: lần)

默认最近30期按正省 副省,统计出现次数多的连码二 连码三,并显示出现日期
     请注意:出现次数2次的意思是出现次数大于2的数据

Xiên 2

  • Xiên 3
  • Xiên 2
Thứ tự Lô xiên Số lần xuất hiện Ngày xuất hiện
1 80,95 2 lần
2 80,96 2 lần
3 36,61 2 lần
4 23,24 2 lần
5 36,58 2 lần
6 36,81 2 lần
7 58,61 2 lần
8 23,46 2 lần
9 58,81 2 lần
10 23,66 2 lần
11 23,83 2 lần
12 23,82 2 lần
13 23,96 2 lần
14 23,92 2 lần
15 67,69 2 lần
16 67,82 2 lần
17 67,81 2 lần
18 41,46 2 lần
19 41,57 2 lần
20 41,66 2 lần
21 41,87 2 lần
22 41,82 2 lần
23 41,94 2 lần
24 41,96 2 lần
25 41,99 2 lần
26 41,90 2 lần
27 19,21 2 lần
28 19,38 2 lần
29 19,46 2 lần
30 85,96 2 lần

Trang chủ

Thống kê

Cầu Loto

Quay thử