Chế độ ban đêm
Tiếng việt
  • Tiếng việt
  • 中文

Quét mã vạch

để tải APP

越南彩下彩地址
Quét mã Code để tải App
  • Chọn tỉnh thành
  • Thứ
  • Kỳ
  • Số lần xuất hiện
    (Lưu ý: số lần liên tiếp nhiều nhất là: lần)

默认最近30期按正省 副省,统计出现次数多的连码二 连码三,并显示出现日期
     请注意:出现次数2次的意思是出现次数大于2的数据

Xiên 2

  • Xiên 3
  • Xiên 2
Thứ tự Lô xiên Số lần xuất hiện Ngày xuất hiện
1 27,92 2 lần
2 01,27 2 lần
3 27,89 2 lần
4 27,84 2 lần
5 01,40 2 lần
6 23,33 2 lần
7 10,22 2 lần
8 58,59 2 lần
9 23,59 2 lần
10 58,67 2 lần
11 58,68 2 lần
12 45,51 2 lần
13 58,84 2 lần
14 01,92 2 lần
15 10,40 2 lần
16 01,89 2 lần
17 58,93 2 lần
18 10,54 2 lần
19 10,51 2 lần
20 10,46 2 lần
21 10,45 2 lần
22 45,54 2 lần
23 58,89 2 lần
24 10,63 2 lần
25 10,62 2 lần
26 10,59 2 lần
27 58,96 2 lần
28 58,98 2 lần
29 45,92 2 lần
30 10,94 2 lần

Trang chủ

Thống kê

Cầu Loto

Quay thử