Tiếng việt
 • Tiếng việt
 • 中文

Quét mã vạch

để tải APP

越南彩下彩地址
Quét mã Code để tải App

Quét mã vạch

để tải APP

越南彩下彩地址

Quét mã Code để tải App

Tiếng việt
 • Tiếng việt
 • 中文
 • Chọn tỉnh thành
 • Thứ
 • Kỳ
 • Số lần xuất hiện
  (Lưu ý: số lần liên tiếp nhiều nhất là: lần)

默认最近30期按正省 副省,统计出现次数多的连码二 连码三,并显示出现日期
     请注意:出现次数2次的意思是出现次数大于2的数据

Xiên 2

 • Xiên 3
 • Xiên 2
Thứ tự Lô xiên Số lần xuất hiện Ngày xuất hiện
1 49,67 2 lần
2 49,76 2 lần
3 49,79 2 lần
4 23,30 2 lần
5 14,82 2 lần
6 49,84 2 lần
7 23,32 2 lần
8 23,48 2 lần
9 58,77 2 lần
10 58,94 2 lần
11 23,84 2 lần
12 10,49 2 lần
13 10,60 2 lần
14 10,76 2 lần
15 32,48 2 lần
16 10,67 2 lần
17 10,79 2 lần
18 32,76 2 lần
19 32,75 2 lần
20 67,76 2 lần
21 67,79 2 lần
22 32,90 2 lần
23 32,99 2 lần
24 32,94 2 lần
25 76,84 2 lần
26 76,79 2 lần
27 76,99 2 lần
28 76,90 2 lần
29 63,84 2 lần
30 63,94 2 lần

Menu

Thống kê

Cầu Loto

Quay thử