Tiếng việt
 • Tiếng việt
 • 中文

Quét mã vạch

để tải APP

越南彩下彩地址

Quét mã Code để tải App

Quét mã vạch

để tải APP

越南彩下彩地址

Quét mã Code để tải App

Tiếng việt
 • Tiếng việt
 • 中文
 • Chọn tỉnh thành
 • Thứ
 • Kỳ
 • Số lần xuất hiện
  (Lưu ý: số lần liên tiếp nhiều nhất là: lần)

默认最近30期按正省 副省,统计出现次数多的连码二 连码三,并显示出现日期
     请注意:出现次数2次的意思是出现次数大于2的数据

Xiên 2

 • Xiên 3
 • Xiên 2
Thứ tự Lô xiên Số lần xuất hiện Ngày xuất hiện
1 49,69 2 lần
2 49,81 2 lần
3 01,41 2 lần
4 23,25 2 lần
5 01,45 2 lần
6 01,64 2 lần
7 49,98 2 lần
8 01,74 2 lần
9 23,64 2 lần
10 45,46 2 lần
11 45,60 2 lần
12 45,64 2 lần
13 23,84 2 lần
14 45,56 2 lần
15 45,71 2 lần
16 45,74 2 lần
17 45,83 2 lần
18 23,99 2 lần
19 45,92 2 lần
20 45,96 2 lần
21 54,72 2 lần
22 54,75 2 lần
23 54,69 2 lần
24 54,85 2 lần
25 54,88 2 lần
26 54,92 2 lần
27 41,64 2 lần
28 54,96 2 lần
29 54,97 2 lần
30 41,74 2 lần

Menu

Thống kê

Cầu Loto

Quay thử