Chế độ ban đêm
Tiếng việt
  • Tiếng việt
  • 中文

Quét mã vạch

để tải APP

越南彩下彩地址
Quét mã Code để tải App
  • Chọn tỉnh thành
  • Thứ
  • Kỳ
  • Số lần xuất hiện
    (Lưu ý: số lần liên tiếp nhiều nhất là: lần)

默认最近30期按正省 副省,统计出现次数多的连码二 连码三,并显示出现日期
     请注意:出现次数2次的意思是出现次数大于2的数据

Xiên 2

  • Xiên 3
  • Xiên 2
Thứ tự Lô xiên Số lần xuất hiện Ngày xuất hiện
1 36,40 2 lần
2 12,16 2 lần
3 16,96 2 lần
4 25,43 2 lần
5 16,95 2 lần
6 49,64 2 lần
7 01,41 2 lần
8 12,31 2 lần
9 91,96 2 lần
10 49,72 2 lần
11 36,42 2 lần
12 12,40 2 lần
13 36,52 2 lần
14 36,53 2 lần
15 12,49 2 lần
16 12,47 2 lần
17 25,77 2 lần
18 12,44 2 lần
19 36,64 2 lần
20 49,95 2 lần
21 36,66 2 lần
22 36,84 2 lần
23 25,85 2 lần
24 47,64 2 lần
25 36,77 2 lần
26 36,90 2 lần
27 36,92 2 lần
28 36,94 2 lần
29 12,72 2 lần
30 47,76 2 lần

Trang chủ

Thống kê

Cầu Loto

Quay thử