Tiếng việt
  • Tiếng việt
  • 中文

Quét mã vạch

để tải APP

越南彩下彩地址

Quét mã Code để tải App

Quét mã vạch

để tải APP

越南彩下彩地址

Quét mã Code để tải App

Tiếng việt
  • Tiếng việt
  • 中文
  • Chọn tỉnh thành
  • Tổng
  • Giải đặc biệt
  • Đuôi
  • Đầu

选择一个省份(例如北部,南部-正省,南部副省二,中部-正省,中部-副省一)以日历方式显示每天的特别号 并把头,尾,和尾 做筛选

Tháng
Năm
01
Chủ nhật

97059

5

9

59

4

02
Thứ 2

32461

6

1

61

7

03
Thứ 3

53818

1

8

18

9

04
Thứ 4

16921

2

1

21

3

05
Thứ 5

96225

2

5

25

7

06
Thứ 6

44571

7

1

71

8

07
Thứ 7

00356

5

6

56

1

08
Chủ nhật

46411

1

1

11

2

09
Thứ 2

20047

4

7

47

1

10
Thứ 3

37874

7

4

74

1

11
Thứ 4

56842

4

2

42

6

12
Thứ 5

44516

1

6

16

7

13
Thứ 6

88287

8

7

87

5

14
Thứ 7

28106

0

6

06

6

15
Chủ nhật

76818

1

8

18

9

16
Thứ 2

41130

3

0

30

3

17
Thứ 3

82093

9

3

93

2

18
Thứ 4

88630

3

0

30

3

19
Thứ 5

17017

1

7

17

8

20
Thứ 6

92780

8

0

80

8

21
Thứ 7

20561

6

1

61

7

22
Chủ nhật

61596

9

6

96

5

23
Thứ 2

00843

4

3

43

7

24
Thứ 3

52664

6

4

64

0

25
Thứ 4

72036

3

6

36

9

26
Thứ 5

23071

7

1

71

8

27
Thứ 6

23126

2

6

26

8

Menu

Thống kê

Cầu Loto

Quay thử