Tiếng việt
  • Tiếng việt
  • 中文

Quét mã vạch

để tải APP

越南彩下彩地址
Quét mã Code để tải App

Quét mã vạch

để tải APP

越南彩下彩地址

Quét mã Code để tải App

Tiếng việt
  • Tiếng việt
  • 中文
  • Chọn tỉnh thành
  • Tổng
  • Giải đặc biệt
  • Đuôi
  • Đầu

选择一个省份(例如北部,南部-正省,南部副省二,中部-正省,中部-副省一)以日历方式显示每天的特别号 并把头,尾,和尾 做筛选

Tháng
Năm
01
Thứ 3

57266

6

6

66

2

02
Thứ 4

51714

1

4

14

5

03
Thứ 5

62721

2

1

21

3

04
Thứ 6

60930

3

0

30

3

05
Thứ 7

10263

6

3

63

9

06
Chủ nhật

73663

6

3

63

9

07
Thứ 2

26422

2

2

22

4

08
Thứ 3

82266

6

6

66

2

09
Thứ 4

81099

9

9

99

8

10
Thứ 5

92979

7

9

79

6

11
Thứ 6

15348

4

8

48

2

Menu

Thống kê

Cầu Loto

Quay thử