Tiếng việt
 • Tiếng việt
 • 中文

Quét mã vạch

để tải APP

越南彩下彩地址

Quét mã Code để tải App

Quét mã vạch

để tải APP

越南彩下彩地址

Quét mã Code để tải App

Tiếng việt
 • Tiếng việt
 • 中文
 • Chọn tỉnh thành
 • Chọn thời gian đến
Số:

Chọn tỉnh thành按照北部,南部-正省,南部-副省一,南部-副省二,中部-正省,中部-副省一。

Kết quả số đề chưa ra

 • Số cần tìm

  00

 • Thời gian tìm kiếm

  2020-10-29 đến 2020-11-28

 • Lần dài nhất chưa xuất hiện

  2020-10-29(Giải đặc biệt: 33136)đến 2020-11-27(Giải đặc biệt: 23126

  Tổng cộng:30 Lần

 • Lần ngắn nhất chưa xuất hiện

  2020-10-01(Giải đặc biệt: 99600)đến 2020-11-27

  Tổng cộng:56 Lần

 • Số cần tìm

  01

 • Thời gian tìm kiếm

  2020-10-29 đến 2020-11-28

 • Lần dài nhất chưa xuất hiện

  2020-10-29(Giải đặc biệt: 33136)đến 2020-11-27(Giải đặc biệt: 23126

  Tổng cộng:30 Lần

 • Lần ngắn nhất chưa xuất hiện

  2020-08-18(Giải đặc biệt: 95501)đến 2020-11-27

  Tổng cộng:100 Lần

 • Số cần tìm

  02

 • Thời gian tìm kiếm

  2020-10-29 đến 2020-11-28

 • Lần dài nhất chưa xuất hiện

  2020-10-29(Giải đặc biệt: 33136)đến 2020-11-27(Giải đặc biệt: 23126

  Tổng cộng:30 Lần

 • Lần ngắn nhất chưa xuất hiện

  2020-08-04(Giải đặc biệt: 00000)đến 2020-11-27

  Tổng cộng:115 Lần

Menu

Thống kê

Cầu Loto

Quay thử