Tiếng việt
  • Tiếng việt
  • 中文

Quét mã vạch

để tải APP

越南彩下彩地址

Quét mã Code để tải App

Quét mã vạch

để tải APP

越南彩下彩地址

Quét mã Code để tải App

Tiếng việt
  • Tiếng việt
  • 中文
  • Chọn tỉnh thành
  • Thứ
  • Đến ngày
  • Tổng
  • Đuôi
  • Đầu

搜索时间距离上次特别号出现时间,未出现特别号期数及曾经不出现最大期数

Đầu Thời Đến ngày Giải đặc biệt Số lần chưa xuất hiện Số lần dài nhất chưa xuất hiện
0 2020-11-30   đến   2020-12-01 05104 0 Lần 16 Lần
1 2020-11-19   đến   2020-12-01 17017 11 Lần 29 Lần
2 2020-11-27   đến   2020-12-01 23126 3 Lần 27 Lần
3 2020-11-25   đến   2020-12-01 72036 5 Lần 26 Lần
4 2020-11-23   đến   2020-12-01 00843 7 Lần 17 Lần
5 2020-11-07   đến   2020-12-01 00356 23 Lần 28 Lần
6 2020-11-29   đến   2020-12-01 83669 1 Lần 39 Lần
7 2020-11-26   đến   2020-12-01 23071 4 Lần 41 Lần
8 2020-11-20   đến   2020-12-01 92780 10 Lần 25 Lần
9 2020-11-22   đến   2020-12-01 61596 8 Lần 36 Lần

Menu

Thống kê

Cầu Loto

Quay thử