Chế độ ban đêm
Tiếng việt
 • Tiếng việt
 • 中文

Quét mã vạch

để tải APP

越南彩下彩地址
Quét mã Code để tải App

Xổ Số Miền Trung

 • Chủ nhật
  1. Khánh Hòa
  2. Kon Tum
  3. TT Huế
 • Thứ 2
  1. TT Huế
  2. Phú Yên
 • Thứ 3
  1. Quảng Nam
  2. Đắc Lắc
 • Thứ 4
  1. Đà Nẵng
  2. Khánh Hòa
 • Thứ 5
  1. Bình Định
  2. Quảng Bình
  3. Quảng Trị
 • Thứ 6
  1. Gia Lai
  2. Ninh Thuận
 • Thứ 7
  1. Đà Nẵng
  2. Quảng Ngãi
  3. Đắc Nông
Xổ Số Miền Trung» Thứ 3» 2022-10-04
 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Đắc Lắc
 • 3 9

 • 4 8 3

 • 3 0 9 7

  7 7 7 7

  3 8 2 8

 • 5 4 8 5

 • 4 1 1 3 4

  7 3 7 7 5

  2 9 1 1 4

  8 7 9 7 0

  4 2 1 0 8

  9 3 1 0 0

  8 5 3 4 7

 • 4 9 3 2 9

  3 1 8 1 4

 • 5 1 2 7 6

 • 1 5 6 0 4

 • 8 1 1 2 7 9

 • Quảng Nam
 • 3 8

 • 3 6 9

 • 1 5 8 6

  6 8 4 1

  2 7 8 9

 • 0 3 7 6

 • 2 7 2 4 4

  6 6 6 1 0

  6 4 4 6 1

  9 1 6 6 3

  8 1 2 5 9

  5 0 7 9 9

  5 4 2 7 9

 • 2 9 6 6 5

  5 2 2 5 9

 • 5 7 9 5 4

 • 1 4 3 0 4

 • 2 2 3 9 8 8

Tất cả

2 Số

3 Số

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đắc Lắc
 • 4,8,0
 • 4,4
 • 9,8
 • 4,9
 • 7
 • -
 • -
 • 9,6,5,0,7
 • 5,3
 • 7
 • Quảng Nam
 • 4
 • 0
 • -
 • 8
 • 4,1
 • 4,9,9
 • 5,1,3,9
 • 9,6
 • 8,6,9
 • 9
 • Đắc Lắc
 • 7,0
 • -
 • -
 • 8
 • 0,1,3,1
 • 7,8
 • 7
 • 4,9,7
 • 0,2
 • 7,2,3
 • Quảng Nam
 • 1
 • 6,4
 • -
 • 6
 • 0,5,4
 • 6
 • 7,8
 • -
 • 8,3
 • 5,5,9,7,8,6
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Xổ Số Miền Trung» Thứ 2» 2022-10-03
 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • TT Huế
 • 5 1

 • 2 9 0

 • 2 2 6 1

  2 9 8 8

  7 9 1 8

 • 5 1 9 4

 • 8 8 4 2 7

  2 5 8 3 9

  0 7 0 0 1

  1 1 9 2 9

  6 7 0 3 1

  7 3 9 9 4

  3 7 2 5 0

 • 0 3 3 8 5

  6 7 3 9 7

 • 5 8 1 3 3

 • 0 9 7 0 9

 • 9 9 0 3 3 7

 • Phú Yên
 • 5 2

 • 6 8 6

 • 8 8 6 7

  5 9 6 9

  0 0 6 6

 • 5 1 6 2

 • 3 5 8 1 0

  2 2 6 4 4

  6 5 0 4 7

  6 4 6 2 7

  3 2 8 5 3

  6 4 0 5 9

  6 7 1 3 1

 • 8 8 1 5 7

  5 6 3 6 5

 • 6 4 9 7 9

 • 1 8 0 0 7

 • 0 5 2 7 7 4

Tất cả

2 Số

3 Số

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • TT Huế
 • 9,1
 • 8
 • 7,9
 • 7,3,9,1
 • -
 • 0,1
 • 1
 • -
 • 5,8
 • 7,4,4,0
 • Phú Yên
 • 7
 • 0
 • 7
 • 1
 • 4,7
 • 7,3,9,2
 • 5,2,7,9,6
 • 4,9
 • 6
 • -
 • TT Huế
 • 5,9
 • 0,3,6,5
 • -
 • 3
 • 9,9
 • 8
 • -
 • 3,9,2
 • 8,1
 • 0,3,2
 • Phú Yên
 • 1
 • 3
 • 6,5
 • 5
 • 7,4
 • 6
 • 6,8
 • 0,5,4,2,6
 • -
 • 7,5,6
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Xổ Số Miền Trung» Chủ nhật» 2022-10-02
 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Kon Tum
 • 0 0

 • 6 7 3

 • 7 3 4 9

  7 7 4 5

  7 4 5 7

 • 1 6 0 3

 • 1 5 3 9 1

  0 6 1 5 9

  9 5 4 3 0

  3 6 4 0 2

  0 5 9 7 8

  6 0 9 0 9

  5 0 4 1 1

 • 3 0 0 3 7

  3 6 9 2 4

 • 0 4 3 7 6

 • 6 9 9 2 2

 • 5 9 7 2 9 7

 • Khánh Hòa
 • 6 3

 • 8 8 7

 • 8 3 8 1

  7 2 7 5

  4 2 1 7

 • 7 8 4 0

 • 7 2 9 6 8

  9 2 3 5 2

  5 7 4 4 2

  8 9 8 0 5

  8 6 1 3 7

  9 0 6 8 0

  9 5 5 1 9

 • 2 4 1 7 0

  1 9 3 6 8

 • 8 4 6 8 1

 • 4 8 1 5 3

 • 5 8 0 0 5 8

 • TT Huế
 • 2 4

 • 1 5 2

 • 7 6 2 0

  9 1 6 2

  2 9 3 5

 • 3 7 5 0

 • 3 6 5 9 4

  2 8 5 2 1

  1 0 7 7 8

  9 0 5 6 1

  7 4 0 1 9

  2 3 6 7 4

  3 6 0 7 1

 • 2 3 1 2 9

  8 2 2 5 9

 • 6 2 6 9 6

 • 5 9 1 7 9

 • 8 8 7 0 3 5

Tất cả

2 Số

3 Số

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Kon Tum
 • 2,9,3,0
 • 1
 • 2,4
 • 7,0
 • 9,5
 • 9,7
 • -
 • 6,8,3
 • -
 • 7,1
 • Khánh Hòa
 • 5
 • 9,7
 • -
 • 7
 • 2,0
 • 8,3,2
 • 8,8,3
 • 0,5
 • 1,0,1,7
 • -
 • TT Huế
 • -
 • 9
 • 9,1,0,4
 • 5,5
 • -
 • 9,0,2
 • 1,2
 • 9,8,4,1
 • -
 • 6,4
 • Kon Tum
 • 3,0
 • 9,1
 • 2,0
 • 0,7
 • 2
 • 4
 • 7
 • 9,3,5
 • 7
 • 5,0,4
 • Khánh Hòa
 • 7,8,4
 • 8,8
 • 5,4
 • 5,6
 • -
 • 0,7
 • -
 • 3,1,8
 • 5,6,6
 • 1
 • TT Huế
 • 5,2
 • 2,6,7
 • 6,5
 • -
 • 9,7,2
 • 3,3
 • 9
 • -
 • 7
 • 7,2,5,1
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Xổ Số Miền Trung» Thứ 7» 2022-10-01
 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Đà Nẵng
 • 5 9

 • 8 4 3

 • 4 1 4 6

  6 0 9 5

  8 2 3 5

 • 8 9 5 2

 • 3 0 8 9 5

  7 2 8 3 7

  4 3 8 5 0

  2 0 1 0 9

  7 9 0 4 9

  0 2 7 5 8

  3 6 8 7 9

 • 3 8 4 6 5

  5 7 0 2 0

 • 6 7 6 2 3

 • 0 9 1 9 0

 • 7 7 0 0 0 5

 • Quảng Ngãi
 • 8 6

 • 4 5 0

 • 8 2 7 3

  8 9 3 6

  0 3 1 8

 • 3 8 3 2

 • 0 6 8 2 1

  9 5 2 7 8

  5 1 2 5 3

  1 5 5 6 0

  9 6 4 0 5

  5 8 7 9 5

  8 8 5 9 8

 • 9 1 4 5 9

  6 6 5 1 5

 • 1 1 8 7 1

 • 7 9 2 3 9

 • 8 0 0 6 2 2

 • Đắc Nông
 • 8 7

 • 5 5 8

 • 4 0 3 9

  2 0 5 0

  5 6 4 5

 • 2 2 3 2

 • 1 2 2 7 3

  5 3 9 8 7

  1 3 2 7 2

  2 9 4 5 7

  8 9 1 8 5

  6 1 9 3 5

  7 9 5 3 5

 • 3 7 0 5 7

  8 2 6 5 1

 • 5 4 0 4 5

 • 8 2 5 1 6

 • 3 3 7 4 7 9

Tất cả

2 Số

3 Số

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đà Nẵng
 • 5,9
 • -
 • 3,0
 • 7,5
 • 9,6,3
 • 0,8,2,9
 • 5
 • 9
 • -
 • 0,5,5
 • Quảng Ngãi
 • 5
 • 5,8
 • 2,1
 • 9,2,6
 • -
 • 9,3,0
 • 0
 • 1,8,3
 • 6
 • 5,8
 • Đắc Nông
 • -
 • 6
 • -
 • 5,5,2,9
 • 5,5
 • 7,1,7,0,8
 • -
 • 9,3,2
 • 7,5,7
 • -
 • Đà Nẵng
 • 9,2,5
 • -
 • 5
 • 2,4
 • -
 • 0,6,9,9,3
 • 4
 • 3
 • 5
 • 0,4,7,5
 • Quảng Ngãi
 • 6,5
 • 7,2
 • 2,3
 • 5,7
 • -
 • 1,0,9
 • 3,8
 • -
 • 7,9,1
 • 3,5
 • Đắc Nông
 • 5
 • 5
 • 7,3
 • 7
 • -
 • 4,8,3,3,4
 • 1
 • 5,8,5,8
 • 5
 • 7,3
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Xổ Số Miền Trung» Thứ 6» 2022-09-30
 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Gia Lai
 • 2 6

 • 5 3 4

 • 2 3 7 4

  4 0 2 6

  3 7 2 7

 • 2 4 4 8

 • 9 0 1 4 1

  2 3 7 5 8

  5 1 5 3 7

  6 6 8 6 5

  6 9 7 6 6

  6 4 9 2 0

  1 1 5 1 7

 • 1 6 4 4 1

  0 6 1 8 8

 • 5 0 4 8 3

 • 8 1 0 5 0

 • 1 4 1 1 1 3

 • Ninh Thuận
 • 6 5

 • 0 4 8

 • 1 5 8 9

  9 9 5 0

  3 6 3 1

 • 4 3 3 6

 • 4 5 3 6 9

  9 7 1 0 8

  8 7 0 8 5

  5 0 7 0 1

  2 9 7 6 6

  1 1 6 9 2

  4 2 6 7 5

 • 2 3 1 9 9

  4 4 7 7 3

 • 7 8 9 5 2

 • 3 7 6 2 3

 • 8 1 6 1 5 6

Tất cả

2 Số

3 Số

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Gia Lai
 • -
 • 3,7
 • 0,6,7,6
 • 7,4
 • 1,1,8
 • 0,8
 • 5,6
 • 4
 • 3,8
 • -
 • Ninh Thuận
 • 8,1
 • -
 • 3
 • 6,1
 • 8
 • 6,2,0
 • 9,6,5
 • 3,5
 • 5,9
 • 9,2
 • Gia Lai
 • 5,2
 • 4,4
 • -
 • 1,8
 • 7,3
 • 6
 • 6,2,2
 • 3,1,2
 • 8,5,4
 • -
 • Ninh Thuận
 • 5
 • 0,3
 • 5,9
 • 2,7
 • -
 • 8,7,6
 • 5,6,3
 • -
 • 0,4
 • 9,6,8
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Xổ Số Miền Trung» Thứ 5» 2022-09-29
 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Bình Định
 • 0 0

 • 9 3 8

 • 6 8 4 8

  0 1 3 8

  4 6 3 6

 • 8 3 0 2

 • 2 3 3 8 5

  0 2 0 1 8

  0 8 4 2 8

  4 0 4 3 5

  6 4 1 0 0

  0 5 9 9 2

  3 0 8 8 1

 • 7 0 1 4 7

  6 1 0 4 4

 • 1 2 7 9 1

 • 5 3 1 2 4

 • 5 4 4 1 6 7

 • Quảng Trị
 • 9 1

 • 2 2 9

 • 2 6 8 7

  9 1 0 4

  4 5 7 7

 • 8 1 5 8

 • 5 1 4 6 1

  4 2 9 9 7

  7 7 3 2 1

  1 5 1 3 4

  8 6 4 8 4

  2 5 9 7 8

  7 4 5 8 2

 • 0 5 1 3 1

  7 7 5 6 2

 • 0 0 7 7 2

 • 4 9 2 7 3

 • 7 7 7 6 7 7

 • Quảng Bình
 • 9 3

 • 2 6 4

 • 9 7 6 3

  2 2 5 2

  0 2 3 7

 • 6 7 7 0

 • 0 4 5 4 3

  8 9 4 8 1

  2 7 5 8 3

  1 0 4 2 6

  5 8 7 3 2

  0 1 0 9 1

  3 9 7 5 0

 • 2 3 5 5 4

  0 5 8 7 7

 • 8 2 3 3 2

 • 0 4 3 9 0

 • 7 4 5 6 3 5

Tất cả

2 Số

3 Số

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Bình Định
 • 0,2,0
 • 8
 • 4,8
 • 5,8,6,8
 • 7,4,8
 • -
 • 7
 • -
 • 5,1
 • 1,2
 • Quảng Trị
 • 4
 • -
 • 1,9
 • 1,4
 • -
 • 8
 • 2,1
 • 7,3,2,8,7
 • 4,2,7
 • 7,1
 • Quảng Bình
 • -
 • -
 • 6
 • 5,2,2,7
 • 3
 • 4,0,2
 • 3,4
 • 7,0
 • 1,3
 • 0,1,3
 • Bình Định
 • 0,0
 • 9,8
 • 9,0
 • -
 • 2,4
 • 8,3
 • 3
 • 6,4
 • 1,2,4,3,3
 • -
 • Quảng Trị
 • -
 • 3,6,2,9
 • 7,6,8
 • 7
 • 3,8,0
 • -
 • -
 • 7,9,8,7
 • 7,5
 • 2
 • Quảng Bình
 • 9,5,7
 • 8,9
 • 3,3,5
 • 4,8,6,9
 • 5,6
 • 3
 • 2
 • 7,3
 • -
 • -
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Xổ Số Miền Trung» Thứ 4» 2022-09-28
 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Đà Nẵng
 • 1 1

 • 9 6 1

 • 5 7 0 1

  1 7 2 4

  9 6 7 2

 • 5 2 7 9

 • 7 0 8 8 8

  2 6 4 7 7

  8 2 9 8 8

  4 6 8 5 7

  2 3 7 5 7

  7 9 7 1 1

  4 0 2 3 3

 • 2 4 0 4 5

  8 3 1 9 7

 • 4 9 6 2 9

 • 5 5 4 8 4

 • 8 6 0 4 2 9

 • Khánh Hòa
 • 0 4

 • 4 7 4

 • 1 5 0 6

  2 3 6 5

  5 6 8 6

 • 4 8 0 8

 • 8 0 0 5 0

  4 4 2 9 4

  3 1 8 5 0

  2 8 4 5 4

  5 1 5 1 8

  3 7 0 0 2

  1 8 7 2 2

 • 9 5 9 9 0

  3 4 5 8 8

 • 0 9 5 5 8

 • 6 6 1 1 1

 • 8 3 4 5 8 2

Tất cả

2 Số

3 Số

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đà Nẵng
 • 1
 • 1,1
 • 9,9,4
 • 3
 • 5
 • 7,7
 • 1
 • 7,9,2
 • 4,8,8
 • 7
 • Khánh Hòa
 • 2,8,6,4
 • 1,8
 • 2
 • -
 • -
 • 8,0,0,4
 • 5
 • 4
 • 2,8,6
 • 0,4
 • Đà Nẵng
 • -
 • 1,0,6,1
 • 7
 • 3
 • 8,2
 • 4
 • -
 • 9,7,5,5
 • 8,8
 • 2,2,7
 • Khánh Hòa
 • 9,5,5
 • 1
 • 8,0,2
 • -
 • 9,5,7,0
 • 6
 • 0,8
 • -
 • 5,8,1,0
 • -
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

 • Thông tin về kết quả xổ số Miền Trung

  XSMT - Tổng hợp kết quả xổ số Miền Trung hôm nay. Xem, coi, tra cứu toàn bộ KQXS MT nhanh chóng & chính xác nhất, cập nhập thông tin liên tục theo thời gian.

Kết Quả XSMT – Cập nhật liên tục kết quả xổ số Miền Trung hôm nay

Xổ số Miền Trung (XSMT) hay con gọi là xổ số kiến thiết Miền Trung là một loại trò chơi quay số có thưởng do nhà nước Việt Nam phát hành và hiện tại vẫn còn đang duy trì hoạt động. Kết quả xổ số (KQXS) Miền Trung sẽ được cập nhật liên tục mỗi ngày tại 168xoso.com bao gồm tất cả các đài chính & phụ.

Việc quay số mở thưởng xổ số MT được diễn ra 7 ngày trong tuần và tường thuật trực tiếp tại chuyên mục kết quả XS Miền Trung này.

Ngay bên dưới đây chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ thông tin về lịch quay thưởng, cơ cấu giải thưởng và hướng dẫn dò kết quả xổ số Miền Trung chi tiết:

Lịch quay cầu xổ số Miền Trung

Hiện tại lịch mở thưởng của xổ số kiến thiết (XSKT) Miền Trung có tổng cộng 14 tỉnh thành tham gia và luân phiên nhau xoay cầu. Giống như mọi năm, các đài xổ số Miền Nam và xổ số Miền Trung sẽ không nghỉ tết mà sẽ quay số mở thưởng liên tục.

Ngày trong tuần Tỉnh/TP
Thứ 2 Thừa Thiên Huế, Phú Yên
Thứ 3 Đắc Lắc, Quảng Nam
Thứ 4 Đà Nẵng, Khánh Hòa
Thứ 5 Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình
Thứ 6 Gia Lai, Ninh Thuận
Thứ 7 Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắc Nông
Chủ nhật Khánh Hòa, Kon Tum

Khung giờ quay cầu xổ số Miền Trung

Các công ty XSKT Miền trung sẽ mở quay thưởng hàng ngày vào lúc 17h15 đến 17h30, ban tổ chức đã sắp xếp mỗi ngày các tỉnh thành có lịch quay sẽ trực tiếp thực hiện quay xổ số kiến thiết tại địa chỉ của tỉnh đó.

Cơ cấu giải thưởng xổ số Miền Trung

 • Giá trị niêm yết của 1 tờ vé số Miền Trung là 10.000 vnđ
 • Có 1.000.000 vé 6 chữ số được phát hành
 • Xổ Số Miền Trung có tổng cộng 9 giải có 18 dãy số tương ứng với 18 lần quay
 • Vé trùng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải.

Thứ hạng giải thưởng Số lượng Tiền thưởng (VNĐ) Trùng
Giải đặc biệt 01 250.000.000 6 số
Giải nhất 10 40.000.000 5 số
Giải nhì 10 10.000.000 5 số
Giải ba 20 5.000.000 5 số
Giải tư 70 2.500.000 5 số
Giải năm 100 1.000.000 4 số
Giải sáu 300 500.000 4 số
Giải bảy 1.000 250.000 3 số
Giải tám 10.000 100.000 2 số

45 giải Khuyến khích dành cho những vé chỉ sai 01 số ở bất cứ hàng nào so với giải ĐẶC BIỆT 5 CHỮ SỐ, mỗi giải trị giá 500.000đ.

Hướng dẫn cách dò KQXS Miền Trung hôm nay


Ngày xưa thì chúng ta hay xem kết quả xổ số Miền Trung trên tivi hoặc nghe radio nhưng bây giờ với sự phát triển vượt bậc của công nghệ bạn hoàn toàn có thể xem trực tuyến kết quả xổ số trên internet thông qua các thiết bị như máy tính hoặc điện thoại thông minh.

Chỉ cần vào website 168xoso.com thì ngay lập tức bạn đã có thể xem kqxsmt mới nhất tại giao diện trang chủ. Mặc dù không có quy luật chung nào cho các con số thế nhưng những tín đồ của loại hình trò chơi này vẫn yêu thích việc phân tích hay dự đoán trước kết quả xổ số.

Do đó chúng tôi cũng đã tích hợp sẵn các chức năng thống kê bộ số đã về, lâu chưa về, đầu câm, đuôi câm, loto 2 số, 3 số... của xổ số Miền Trung trên website để đáp ứng nhu cầu độc giả

Bây giờ bạn chỉ cần truy cập chuyên mục XSMT trên web này, xem các con cuối cùng trên tờ vé số (từ phải sang trái) & đối chiếu với các dãy số trên bảng kết quả như sau:

Chỉ trùng 2 số cuối với bảng loto 2 số: Bạn đã chắc trúng giải 8 trở xuống & có quyền tiếp tục tra cứu.

 • Trùng 3 số cuối: Trúng giải 7 trở xuống ngược lại thì bạn chỉ được giải 7
 • Trùng 4 số cuối: Trúng giải 6 hoặc 5 trở xuống
 • Trùng 5 số: Nhận phần thưởng từ giải 4 đến giải nhất hoặc giải khuyến khích.
 • Trùng cả 6 số thì sẽ trúng giải đặc biệt.

Không những thế bạn hoàn toàn có thể xem lại toàn bộ kqxs Miền Trung thứ 2, thứ 3, thứ 5,6,7 hay chủ nhật của những ngày trước đó dù cho đã bỏ lỡ bất kỳ một buổi quay thưởng XSMT nào.

Những thông tin thú vị về xổ số Miền Trung

Sự công bằng & minh bạch trong xổ số Miền trung luôn được đảm bảo bởi các giám sát viên do nhà nước điều động.

Một số khái niệm căn bản cần biết

Vé số: Những tờ giấy nhỏ do công ty xổ số trực thuốc nhà nước in ấn, trên mỗi tờ vé đều có thông tin chi tiết về con số ngẫu nhiên gồm 6 chữ số, số tiền nhận được ở mỗi giải, điều kiện & cách thức nhận thưởng.

Đại lý xổ số: Là nơi tiêu thụ vé số (người chơi thường mua vé từ nơi này)

Xổ số phát hành mỗi ngày giúp cung cấp nguồn vốn ổn định cho ngân sách nhà nước, không những thế nó còn làm cho ngành xổ số Việt Nam phát triển lên 1 tầm cao mới với nhiều loại hình dịch vụ được ra đời.

Ví dụ: Xem kết quả XSMT qua SMS, quảng cáo trong giờ trực tiếp xoay lồng cầu, những hoạt động thúc đẩy gia tăng kinh doanh sản phẩm thông qua các chương trình dự đoán các con số.

Trên các phương tiện truyền thông xuất hiện không ít các tin tức đề cập tới những người đã vượt qua khó khăn, nghèo khó một cách nhanh chóng chỉ nhờ mua vé số cộng với sự may mắn.

Sự hình thành và phát triển liên tục của ngành xổ số cho đến ngày hôm nay chứng minh một điều rằng nó không chỉ đơn thuần là một thú vui tiêu khiển cho người chơi mà còn góp phần không nhỏ cho sự nghiệp xây dựng đất nước. 

Trang chủ

Thống kê

Cầu Loto

Quay thử