Phòng chat
4
Phòng chat
Cài đặt
Âm thanh
Thành viên
Chế độ ban đêm
Tiếng việt
 • Tiếng việt
 • 中文

Quét mã vạch

để tải APP

越南彩下彩地址
Quét mã Code để tải App

Xổ Số Miền Nam

 • Chủ nhật
  1. Kiên Giang
  2. Tiền Giang
  3. Đà Lạt
 • Thứ 2
  1. Đồng Tháp
  2. Cà Mau
  3. TP.HCM
 • Thứ 3
  1. Vũng Tàu
  2. Bến Tre
  3. Bạc Liêu
 • Thứ 4
  1. Sóc Trăng
  2. Đồng Nai
  3. Cần Thơ
 • Thứ 5
  1. Bình Thuận
  2. Tây Ninh
  3. An Giang
 • Thứ 6
  1. Vĩnh Long
  2. Trà Vinh
  3. Bình Dương
 • Thứ 7
  1. Long An
  2. TP.HCM
  3. Hậu Giang
  4. Bình Phước
Xổ Số Miền Nam» Thứ 4» 2023-03-22
 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Đồng Nai
 • 0 4

 • 5 2 1

 • 1 5 2 5

  3 8 0 3

  8 5 4 9

 • 6 3 1 3

 • 6 1 5 0 3

  4 4 8 6 1

  3 5 2 5 4

  8 2 6 0 2

  9 2 0 3 8

  5 1 4 8 7

  1 9 1 0 2

 • 3 2 8 4 2

  5 0 2 2 0

 • 6 5 4 8 4

 • 5 6 9 7 8

 • 8 9 0 5 9 1

 • Cần Thơ
 • 8 7

 • 5 2 4

 • 6 5 0 2

  6 4 7 1

  2 3 9 9

 • 4 0 1 8

 • 1 7 7 5 9

  3 3 3 3 3

  5 8 2 4 9

  6 3 7 9 2

  9 4 2 7 4

  1 3 3 6 7

  9 8 5 6 4

 • 5 6 8 2 0

  3 3 4 8 6

 • 5 5 2 8 0

 • 0 2 2 8 7

 • 4 6 5 4 6 5

 • Sóc Trăng
 • 9 3

 • 0 2 3

 • 9 8 5 7

  4 3 2 2

  4 0 1 4

 • 4 2 1 3

 • 1 3 0 9 8

  4 8 8 1 7

  3 8 6 3 7

  0 3 0 9 6

  9 9 9 9 1

  0 3 6 7 3

  1 8 8 6 1

 • 7 7 4 1 2

  1 4 3 3 7

 • 9 9 1 0 1

 • 1 9 2 6 1

 • 1 1 3 4 2 0

Tất cả

2 Số

3 Số

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Đồng Nai
 • 3,2,2,3,4
 • 3
 • 0,5,1
 • 8
 • 2,9
 • 4
 • 1
 • 8
 • 4,7
 • 1
 • Cần Thơ
 • 2
 • 8
 • 0,4
 • 3
 • 9
 • 9
 • 5,7,4
 • 4,1
 • 7,0,6,7
 • 2,9
 • Sóc Trăng
 • 1
 • 2,7,3,4
 • 0,2,3
 • 7,7
 • -
 • 7
 • 1,1
 • 3
 • -
 • 8,6,1,3
 • Đồng Nai
 • 2
 • 9,6,2
 • 4,0,0
 • 0,1,0
 • 8,5,0
 • 2
 • -
 • 8
 • 7,3
 • 4
 • Cần Thơ
 • 8,2
 • 7
 • 9,0
 • 3
 • 7,6,2
 • 6
 • 8
 • 8,6,8
 • 1
 • 5,4,9
 • Sóc Trăng
 • 2
 • 6,0,9,6
 • 1,2
 • 7,1,2,9
 • 1
 • -
 • 9
 • 3,1,3,5
 • 9
 • -
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Xổ Số Miền Nam» Thứ 3» 2023-03-21
 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Bến Tre
 • 6 4

 • 0 5 3

 • 4 0 3 4

  2 5 5 0

  9 8 5 9

 • 5 0 8 0

 • 7 9 6 1 6

  7 4 3 6 8

  9 4 3 3 6

  7 3 4 8 2

  7 1 2 7 2

  9 2 1 3 2

  5 8 0 7 2

 • 4 0 0 8 1

  0 5 0 7 3

 • 7 5 0 8 4

 • 7 1 1 5 0

 • 3 1 9 1 5 7

 • Vũng Tàu
 • 0 7

 • 5 9 1

 • 5 3 8 5

  5 5 8 3

  5 4 1 8

 • 6 8 8 8

 • 8 4 2 7 5

  3 0 7 9 1

  7 8 6 8 4

  1 4 4 1 8

  9 2 3 6 7

  7 3 5 5 4

  4 2 8 4 4

 • 1 8 2 3 0

  5 2 6 5 8

 • 8 9 0 1 2

 • 1 8 4 7 9

 • 9 4 4 3 1 8

 • Bạc Liêu
 • 6 1

 • 3 9 6

 • 9 7 2 8

  3 9 2 7

  1 9 3 9

 • 5 9 9 3

 • 3 4 5 8 7

  5 6 4 8 0

  6 1 2 5 0

  0 1 5 6 8

  9 5 1 4 7

  1 3 8 9 9

  4 5 6 9 2

 • 6 1 4 0 6

  6 2 4 4 8

 • 5 7 1 1 6

 • 0 0 6 4 2

 • 6 7 2 1 1 3

Tất cả

2 Số

3 Số

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Bến Tre
 • -
 • 6
 • -
 • 6,2,4
 • -
 • 7,0,0,9,3
 • 8,4
 • 3,2,2
 • 4,1,2,0
 • -
 • Vũng Tàu
 • 7
 • 8,2,8,8
 • -
 • 0
 • 4
 • 8,4
 • 7
 • 9,5
 • 4,8,5,3
 • 1,1
 • Bạc Liêu
 • 6
 • 3,6
 • 8,7
 • 9
 • 2,8,7
 • 0
 • 8,1
 • -
 • 7,0
 • 9,2,3,6
 • Bến Tre
 • 5,8,5
 • 8
 • 8,7,3,7
 • 7,5
 • 8,3,6
 • -
 • 1,3
 • 5
 • 6
 • 5
 • Vũng Tàu
 • 3
 • 9,9
 • 1
 • 8
 • 8,5,4
 • 7,8
 • -
 • 6,0
 • 1,5,1,8,1
 • 7
 • Bạc Liêu
 • 8,5
 • 6
 • 4,9
 • 1,9
 • -
 • -
 • 1,0,9
 • 8,4,2
 • 4,6,2
 • 9,3
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Xổ Số Miền Nam» Thứ 2» 2023-03-20
 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • TP.HCM
 • 9 0

 • 4 1 4

 • 1 2 0 7

  9 2 4 3

  9 1 9 0

 • 7 9 2 1

 • 0 7 9 4 6

  8 5 0 9 1

  5 5 3 1 3

  7 2 2 5 5

  1 2 1 7 8

  6 5 8 4 9

  1 3 7 3 1

 • 0 4 8 7 9

  3 0 5 3 3

 • 6 5 7 1 6

 • 1 0 9 8 1

 • 7 6 3 4 3 5

 • Đồng Tháp
 • 6 2

 • 7 6 2

 • 0 2 2 8

  0 5 6 9

  3 5 1 1

 • 7 4 9 5

 • 6 0 1 7 5

  1 2 7 0 5

  4 9 2 3 6

  6 8 7 3 5

  7 6 9 5 9

  8 0 2 4 0

  8 8 8 3 4

 • 2 6 5 1 7

  0 0 1 0 7

 • 7 5 2 2 4

 • 5 6 2 3 3

 • 6 6 5 0 1 7

 • Cà Mau
 • 1 0

 • 1 5 4

 • 5 4 5 6

  6 4 9 7

  9 4 2 3

 • 9 8 3 1

 • 9 5 6 6 3

  6 2 3 5 9

  6 5 0 6 1

  5 5 6 8 5

  6 3 6 9 0

  0 3 4 2 2

  1 1 9 1 8

 • 0 4 2 1 1

  6 3 3 9 2

 • 3 2 8 5 1

 • 3 5 8 5 6

 • 6 6 9 5 5 9

Tất cả

2 Số

3 Số

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • TP.HCM
 • 7
 • 6,3,4
 • 1
 • 5,3,1
 • 6,9,3
 • 5
 • -
 • 9,8
 • 1
 • 1,0,0
 • Đồng Tháp
 • 7,5
 • 7,7,1
 • 4,8
 • 3,6,5,4
 • 0
 • 9
 • 9,2,2
 • 5
 • -
 • 5
 • Cà Mau
 • -
 • 1,8,0
 • 2,3
 • 1
 • -
 • 9,6,1,9,6,4
 • 3,1
 • -
 • 5
 • 2,0,7
 • TP.HCM
 • 9,9
 • 8,9,3,2
 • -
 • 3,1,4
 • 1
 • 3,5
 • 1,4
 • 0
 • 7
 • 7,4
 • Đồng Tháp
 • 4
 • 1
 • 6,6
 • 3
 • 2,3
 • 7,0,3,9
 • 3
 • 1,1,0
 • 2
 • 5,6
 • Cà Mau
 • 9,1
 • 5,1,6,3
 • 9,2
 • 6,2
 • 5
 • 8
 • 5,5
 • 9
 • 1
 • 5,5
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Xổ Số Miền Nam» Chủ nhật» 2023-03-19
 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Tiền Giang
 • 6 4

 • 7 5 9

 • 1 0 0 4

  6 4 8 0

  4 0 0 5

 • 4 0 1 8

 • 9 1 3 0 4

  1 5 5 6 9

  1 4 5 6 5

  1 2 0 3 3

  1 8 0 6 5

  6 9 7 5 5

  1 7 8 3 1

 • 0 9 1 0 4

  6 9 3 0 9

 • 9 2 2 9 3

 • 9 0 7 2 3

 • 5 3 6 4 6 9

 • Kiên Giang
 • 4 5

 • 2 4 1

 • 8 1 2 4

  9 8 9 6

  0 7 4 4

 • 4 2 5 6

 • 6 3 6 6 4

  3 2 3 8 5

  7 2 9 2 0

  7 6 0 2 7

  0 3 9 7 9

  5 0 0 7 3

  8 7 6 5 3

 • 9 2 3 0 9

  5 1 9 9 1

 • 7 2 4 8 9

 • 2 9 9 9 7

 • 2 6 0 9 7 1

 • Đà Lạt
 • 6 9

 • 1 4 5

 • 5 1 9 8

  0 3 1 2

  6 8 7 4

 • 5 3 4 8

 • 3 5 1 4 8

  7 5 4 0 9

  8 1 6 3 2

  2 1 4 0 9

  6 9 5 6 8

  2 0 4 8 3

  9 3 3 3 1

 • 0 0 1 3 7

  4 4 4 8 3

 • 9 1 4 8 8

 • 0 2 4 1 3

 • 0 9 9 7 8 4

Tất cả

2 Số

3 Số

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Tiền Giang
 • 4,9,4,4,5
 • 8
 • 3
 • 3,1
 • -
 • 5,9
 • 9,9,5,5,4
 • -
 • 0
 • 3
 • Kiên Giang
 • 9
 • -
 • 0,7,4
 • -
 • 4,1,5
 • 3,6
 • 4
 • 1,9,3
 • 9,5
 • 7,1,6
 • Đà Lạt
 • 9,9
 • 3,2
 • -
 • 7,2,1
 • 8,8,5
 • -
 • 8,9
 • 4
 • 4,8,3,3
 • 8
 • Tiền Giang
 • 8
 • 3
 • -
 • 2,9,3
 • 0,0,0,6
 • 6,6,5,0
 • -
 • -
 • 1
 • 6,0,6,5
 • Kiên Giang
 • 2
 • 7,9,4
 • -
 • 7,5
 • 6,2,4
 • 8,4
 • 5,9
 • 9,2
 • -
 • 8,0,7
 • Đà Lạt
 • -
 • 3
 • 3,1
 • 1,8,8
 • 8,7
 • 4
 • -
 • 3
 • 8,4,6,4,9
 • 0,0,6
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Xổ Số Miền Nam» Thứ 7» 2023-03-18
 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • TP.HCM
 • 9 8

 • 6 7 5

 • 3 5 3 6

  4 3 0 4

  7 8 2 4

 • 4 5 7 4

 • 7 0 8 2 8

  7 4 3 5 9

  9 4 6 8 5

  7 3 7 1 0

  1 0 6 0 4

  6 0 3 4 0

  7 2 1 0 1

 • 8 9 4 2 6

  7 8 7 1 8

 • 9 2 2 4 6

 • 0 6 2 6 6

 • 6 5 2 4 4 4

 • Long An
 • 3 7

 • 2 2 3

 • 7 5 9 5

  2 8 6 2

  4 1 5 5

 • 0 0 6 2

 • 7 5 6 3 6

  4 7 5 8 6

  9 4 5 7 9

  5 1 6 2 4

  3 0 5 3 6

  0 0 7 9 7

  1 0 5 7 0

 • 8 8 7 5 6

  3 9 9 6 8

 • 8 0 1 3 5

 • 0 5 9 6 1

 • 7 7 0 1 7 5

 • Bình Phước
 • 3 7

 • 0 3 8

 • 7 5 8 2

  7 1 2 9

  7 8 3 4

 • 4 9 4 4

 • 3 3 4 5 4

  9 8 2 2 6

  9 8 8 8 9

  5 5 7 3 3

  7 3 1 6 9

  1 3 7 1 3

  9 1 9 5 1

 • 6 6 7 5 8

  2 3 0 8 1

 • 6 2 1 0 8

 • 3 0 1 1 8

 • 4 4 3 5 3 1

 • Hậu Giang
 • 2 3

 • 5 5 8

 • 3 0 0 7

  6 2 5 0

  9 5 5 5

 • 1 3 8 1

 • 6 0 3 0 1

  7 0 7 5 7

  0 1 2 8 4

  2 7 4 6 5

  5 8 3 3 0

  6 9 0 2 5

  2 2 8 7 8

 • 2 8 9 5 6

  8 8 6 0 9

 • 0 2 6 6 1

 • 2 1 9 1 3

 • 4 5 9 1 0 3

Tất cả

2 Số

3 Số

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • TP.HCM
 • 4,1,4
 • 8,0
 • 6,8,4
 • 6
 • 4,6,0
 • 9
 • 6
 • 4,5
 • 5
 • 8
 • Long An
 • -
 • -
 • 4,3
 • 5,6,6,7
 • -
 • 6,5
 • 1,8,2,2
 • 5,9,0
 • 6
 • 7,5
 • Bình Phước
 • 8
 • 8,3
 • 6,9
 • 1,3,4,8,7
 • 4
 • 8,4,1
 • 9
 • -
 • 1,9,2
 • -
 • Hậu Giang
 • 3,9,1,7
 • 3
 • 5,3
 • 0
 • -
 • 6,7,0,5,8
 • 1,5
 • 8
 • 4,1
 • -
 • TP.HCM
 • 1,4
 • 0
 • -
 • -
 • 4,0,7,0,2
 • 8,7
 • 6,4,2,3
 • -
 • 1,2,9
 • 5
 • Long An
 • 7
 • 6
 • 6,6
 • 2
 • 2
 • 7,3,9,5
 • 5,3,8,3
 • 9,3
 • 6
 • 7
 • Bình Phước
 • -
 • 3,8,5
 • 8
 • 3,1
 • 5,4,3
 • -
 • 2
 • 3
 • 1,0,5,3
 • 8,6,2
 • Hậu Giang
 • 3,5
 • 6,0,8
 • -
 • 0,1,2
 • 8
 • 6,2,5
 • 5
 • 5,0
 • 7,5
 • 0
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Xổ Số Miền Nam» Thứ 6» 2023-03-17
 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Vĩnh Long
 • 2 1

 • 4 2 4

 • 0 6 1 5

  9 5 1 4

  3 7 5 1

 • 3 6 3 7

 • 0 2 5 9 8

  3 8 4 3 0

  7 2 1 1 2

  7 8 7 2 1

  7 9 9 7 2

  3 4 8 0 3

  3 0 6 7 2

 • 2 8 5 1 4

  7 1 3 8 7

 • 4 2 2 9 7

 • 4 3 9 7 1

 • 0 0 4 9 7 6

 • Bình Dương
 • 4 3

 • 6 4 9

 • 5 1 3 4

  3 6 0 4

  1 6 5 3

 • 3 6 8 3

 • 9 0 2 4 3

  8 2 4 5 1

  3 1 9 6 8

  8 0 5 4 6

  4 9 5 8 3

  9 2 7 8 7

  0 2 6 2 2

 • 7 4 5 4 7

  2 1 8 3 4

 • 9 8 2 2 2

 • 8 4 9 2 6

 • 4 6 6 0 5 6

 • Trà Vinh
 • 5 9

 • 6 7 2

 • 9 4 3 7

  1 2 5 8

  3 7 6 6

 • 6 5 2 8

 • 4 4 5 8 6

  1 8 6 9 3

  3 4 4 2 5

  5 1 5 7 9

  7 2 0 8 7

  9 8 1 8 5

  4 5 6 2 1

 • 8 7 9 8 0

  1 2 5 7 8

 • 1 7 4 8 1

 • 5 1 4 5 2

 • 1 6 3 6 5 5

Tất cả

2 Số

3 Số

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Vĩnh Long
 • 3
 • 4,2,5,4
 • 1,4,1
 • 0,7
 • -
 • 1
 • -
 • 6,1,2,2
 • 7
 • 7,8
 • Bình Dương
 • 4
 • -
 • 6,2,2
 • 4,4
 • 7,3,6,9,3
 • 6,1,3
 • 8
 • -
 • 3,7,3
 • -
 • Trà Vinh
 • -
 • -
 • 5,1,8
 • 7
 • -
 • 5,2,8,9
 • 6
 • 8,9,2
 • 1,0,6,7,5
 • 3
 • Vĩnh Long
 • 3
 • 7,2,5,2
 • 1,7,7
 • 0
 • 1,1,2
 • 1
 • 7
 • 9,8,3
 • 9
 • -
 • Bình Dương
 • -
 • 5
 • 2,2
 • 4,8,8,5,4
 • 3,3,0
 • -
 • 5,2,4
 • 4,8
 • 6
 • 4
 • Trà Vinh
 • 8
 • 8,2
 • 5,7
 • 9
 • -
 • 5,2,8
 • 8,6
 • 8,3
 • 7,2,5
 • 7,5
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Xổ Số Miền Nam» Thứ 5» 2023-03-16
 • G8
 • G7
 • G6
 • G5
 • G4
 • G3
 • G2
 • G1
 • ĐB
 • Tây Ninh
 • 6 3

 • 3 7 6

 • 0 5 0 2

  5 8 4 5

  3 5 0 6

 • 6 8 0 0

 • 1 9 6 0 9

  1 8 1 0 1

  7 4 7 9 5

  1 7 0 6 3

  3 9 3 2 6

  8 3 5 2 6

  2 2 3 4 5

 • 0 8 9 5 8

  1 3 6 3 3

 • 3 2 0 9 1

 • 1 3 3 6 4

 • 4 4 7 0 0 4

 • An Giang
 • 6 6

 • 0 2 4

 • 8 8 7 8

  9 7 8 7

  9 9 1 0

 • 6 5 8 3

 • 1 5 4 5 0

  6 2 9 6 8

  3 5 4 5 3

  0 5 1 0 4

  8 8 5 0 2

  6 0 0 4 8

  3 7 4 0 8

 • 4 9 1 8 1

  3 4 9 7 5

 • 8 3 5 4 0

 • 7 5 6 8 1

 • 3 7 0 8 6 3

 • Bình Thuận
 • 0 2

 • 7 4 4

 • 8 1 4 5

  2 4 7 8

  4 8 1 0

 • 5 7 4 0

 • 6 2 8 1 1

  8 3 3 4 9

  5 2 8 4 1

  0 7 3 5 6

  1 5 5 5 2

  7 8 5 2 1

  3 3 7 5 3

 • 6 9 4 7 1

  7 1 3 7 9

 • 0 5 4 8 6

 • 4 8 9 7 9

 • 6 2 8 5 9 9

Tất cả

2 Số

3 Số

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 • Đầu
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Tây Ninh
 • 4,9,1,0,2,6
 • -
 • 6,6
 • 3
 • 5,5
 • 8
 • 4,3,3
 • 6
 • -
 • 1,5
 • An Giang
 • 4,2,8
 • 0
 • 4
 • -
 • 0,8
 • 0,3
 • 3,8,6
 • 5,8
 • 1,1,3,7
 • -
 • Bình Thuận
 • 2
 • 1,0
 • 1
 • -
 • 9,1,0,5,4
 • 6,2,3
 • -
 • 9,1,9,8
 • 6
 • 9
 • Tây Ninh
 • 0
 • 9,0
 • 0
 • 3,6,6
 • 0,6
 • 9,4,4
 • 2,2,0,7
 • -
 • 5
 • 0
 • An Giang
 • 4,5,1
 • 8,8
 • 0
 • 6,5,8
 • 0,2
 • 7
 • 6
 • 8
 • 6,4,0,7
 • -
 • Bình Thuận
 • 4,1
 • 7,1,4,2
 • 5,0
 • 5
 • 4
 • 4
 • 8,5
 • -
 • 7
 • 9,7,7,4
 • Đuôi
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

 • Thông tin về xổ số Miền Nam

  XSMN - Tổng hợp kết quả xổ số Miền Nam hôm nay. Xem, coi, tra cứu toàn bộ KQXS MN nhanh chóng & chính xác nhất, cập nhập thông tin liên tục theo thời gian.

Giới thiệu XSMN – Thông tin về kết quả xổ số Miền Nam

Xổ số Miền Nam(XSMN) là một loại trò chơi quay số có thưởng do nhà nước Việt Nam phát hành và hiện tại đã duy trì hoạt động liên tục suốt 50 năm.

Ngay bên dưới đây 168xoso sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ thông tin về loại hình xổ số này.

Khung giờ xem quay cầu xổ số Miền Nam

Có thể bạn đã biết, vé số chính là những tờ giấy có in đầy đủ thông về giá cả, cách thức chơi thế nào, nhận thưởng ra sao. Bao gồm 1 dãy 6 số để bạn tra cứu. Chúng được xác thực thông qua việc công ty xổ số trực thuộc nhà nước đóng con dấu mộc đỏ. Bạn chỉ có thể biết được KQXS MN sau khi mua những tờ vé số này.

Thời gian XSMN mở quay thưởng vào buổi chiều hàng ngày lúc 16h10'. Ban tổ chức đã sắp xếp mỗi ngày chọn tối thiểu 3 tỉnh thành để chọn làm đài xoay cầu.

Lịch quay xổ số Miền Nam

Quay lồng cầu vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần.Hiện tại lịch mở thưởng của xổ số Miền Nam tổng cộng có 21 tỉnh thành tham gia và luân phiên nhau xoay cầu trong đó thành phố Hồ Chí Minh được chọn thực hiện quay 2 lần.

Ngày trong tuần Tỉnh/TP
Thứ 2 TP Hồ Chí Minh(xshcm), Đồng Tháp(xsdt), Cà Mau(xscm)
Thứ 3 Bến Tre(xsbt), Vũng Tàu(xsvt), Bạc Liêu(xsbl)
Thứ 4 Đồng Nai(xsdn), Cần Thơ(xsct), Sóc Trăng(xsst)
Thứ 5 Tây Ninh(xstn), An Giang(xsag), Bình Thuận(xsbth)
Thứ 6 Vĩnh Long(xsvl), Bình Dương(xsbd), Trà Vinh(xstv)
Thứ 7 Hồ Chí Minh(sxhcm), Long An(xsla), Bình Phước(xsbp), Hậu Giang(xshg)
Chủ nhật Tiền Giang(xstg), Kiên Giang(xskg), Đà Lạt(xsdl)

Cơ cấu giải thưởng xổ số Miền Nam

Trước tiên hãy tham khảo qua những thông tin cơ bản này:
 • 10.000vnđ là số tiền bạn cần có để có thể mua 1 tờ vé số.
 • 1.000.000 là số lượng vé loại 6 con số phát hành.
 • Xổ Số Miền Nam có tổng cộng 9 giải và 18 dãy số tương ứng với 18 lần quay.
 • Vé có 5 số cuối trùng 5 số cuối Giải ĐB thì trúng Giải phụ ĐB trị giá 50 triệu đồng.
 • Vé có 5/6 số trùng tương ứng số giải ĐB thì trúng giải khuyến khích, trị giá 6 triệu đồng

Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem bảng bên dưới để hiểu rõ hơn về cách trả thưởng:

Thứ hạng giải thưởng Số lượng Tiền thưởng (VNĐ) Trùng
Giải đặc biệt 01 2.000.000.000 6 số
Giải nhất 15 30.000.000 5 số
Giải nhì 30 15.000.000 5 số
Giải ba 90 10.000.000 5 số
Giải tư 600 3.000.000 5 số
Giải năm 900 1.000.000 4 số
Giải sáu 4500 400.000 4 số
Giải bảy 60000 200.000 3 số
Giải tám 15000 100.000 2 số

Tổng giá trị giải thưởng không hề nhỏ nên các cơ quan giám sát của SXMN luôn theo dõi sát sao để đảm bảo tính trung thực và minh bạch cho trò chơi.

Hướng dẫn dò KQXS MN hôm nay

Ngày xưa thì chúng ta hay xem kết quả xổ số Miền Nam trên tivi hoặc nghe radio nhưng bây giờ với sự phát triển vượt bậc của công nghệ bạn hoàn toàn có thể xem trực tuyến kết quả xổ số trên internet thông qua các thiết bị như máy tính hoặc điện thoại thông minh.

Chỉ cần vào website 168xoso.com thì ngay lập tức bạn đã có thể xem kqxsmnkqxsmn mới nhất nhất tại giao diện trang chủ. Chúng ta có thể dò số trúng theo 2 phương pháp ở bên dưới đây.

Phương pháp 1 – dò bằng mắt thường

Bây giờ bạn truy cập chuyên mục XSMN để xem bảng kết quả hoặc in vé dò ra cho những người khác cùng xem.

Hãy nhìn trên tờ vé số đã mua có 1 dãy 6 chữ số, bạn phải đối chiếu các con cuối cùng trên tờ vé số (từ phải sang trái) theo một số quy tắc như sau:

Chỉ trùng 2 số cuối với bảng loto 2 số: Bạn đã chắc trúng giải 7 trở lên & có quyền tiếp tục tra cứu. 

Trùng 3 số cuối: Trúng giải 6 trở lên ngược lại thì bạn chỉ được giải 7.
Trùng 4 số cuối: Trúng giải 5 hoặc 4.
Trùng 5 số: Nhận phần thưởng từ giải 3 đến giải đặc biệt.

Phương pháp 2 – dò vé số với sự hỗ trợ từ máy tính

Hiện tại 168xoso.com có chức năng cho phép bạn nhập 6 con số & dò tự động, từ giao diện trang chủ bạn đi đến mục dò vé số, chọn khung thời gian & đài cần dò => Nhập 6 chữ số trên vé và bấm nút dò => Máy tính sẽ thống báo kết quả cho bạn ngay lập tức.

Bạn cũng có thể xem lại toàn bộ kqxs Miền Nam của những ngày trước đó (có chế độ xem đầu đuôi). mặc dù không có quy luật chung nào cho các con số thế nhưng những tín đồ của bộ môn này vẫn yêu thích việc phân tích hay dự đoán trước kết quả nên chúng tôi đã tạo sẵn các chức năng thống kê bộ số trên website.

Những thông tin thú vị về XSMN

Kết quả xổ số Miền Nam luôn công bằng với tất cả người chơi vì nó ngẫu nhiên & dựa trên nguyên lý xác suất thống kê của bộ môn toán học. Do đó các bài viết về giải mộng giấc mơ hay dự đoán theo các phương pháp được trình bày trên internet hiện nay đều không chính xác hoàn toàn mà chỉ để tham khảo.

Mục tiêu chính của đơn vị chủ quả XSKT MN đó chính là ích nước lợi nhà, số tiền thu được từ việc bán vé số mỗi ngày là rất lớn, lên tới vài tỷ đồng & 1 phần trong số tiền ấy sẽ được trích ra để dành cho các việc công ích xã hội.

Rất nhiều người đã đổi đời nhờ việc mua xổ số, một phần các công trình phúc lợi xã hội & địa điểm công cộng dần trở nên khang trang & có quy mô hơn, đời sống của người dân được cải thiện. Vì vậy xổ số kiến thiết không còn là một trò chơi đơn thuẩn nữa mà đã trở thành một nguồn lợi thiết thực cho đất nước chúng ta. 

Trang chủ

Thống kê

Cầu Loto

Quay thử