Tiếng việt
 • Tiếng việt
 • 中文

Quét mã vạch

để tải APP

越南彩下彩地址
Quét mã Code để tải App

Quét mã vạch

để tải APP

越南彩下彩地址

Quét mã Code để tải App

Tiếng việt
 • Tiếng việt
 • 中文
 • Chọn tỉnh thành
 • Ngày
 • Số ngày cầu chạy
  (MAX=5
 • (MAX=5

推荐成功两次的:这个是包括换位和可换位两种。即只要两个数字都出现,并且都出现的次数要大于等于2;
     请注意:出现次数2次的意思是出现次数大于2的数据

Đầu 0 01
位置编号
 • 95,94
 • 87,94
02
位置编号
 • 87,67
04
位置编号
 • 95,80
 • 87,80
05
位置编号
 • 87,54
 • 19,54
 • 56,54
 • 95,53
 • 87,53
08
位置编号
 • 87,16
Đầu 1 10
位置编号
 • 94,95
 • 94,87
12
位置编号
 • 71,67
13
位置编号
 • 94,101
15
位置编号
 • 71,54
18
位置编号
 • 71,16
Đầu 2 20
位置编号
 • 67,87
21
位置编号
 • 67,71
24
位置编号
 • 23,63
 • 97,63
25
位置编号
 • 49,54
Đầu 3 31
位置编号
 • 101,94
34
位置编号
 • 101,80
35
位置编号
 • 101,53
Đầu 4 40
位置编号
 • 80,95
 • 80,87
42
位置编号
 • 63,23
 • 63,97
43
位置编号
 • 80,101
44
位置编号
 • 63,96
 • 96,63
46
位置编号
 • 6,20
48
位置编号
 • 6,1
Đầu 5 50
位置编号
 • 54,87
 • 54,19
 • 54,56
 • 53,95
 • 53,87
51
位置编号
 • 54,71
52
位置编号
 • 54,49
53
位置编号
 • 53,101
55
位置编号
 • 54,73
 • 73,54
 • 54,68
 • 68,54
58
位置编号
 • 54,60
59
位置编号
 • 54,88
Đầu 6 64
位置编号
 • 20,6
Đầu 7
Đầu 8 80
位置编号
 • 16,87
81
位置编号
 • 16,71
84
位置编号
 • 1,6
85
位置编号
 • 60,54
Đầu 9 95
位置编号
 • 88,54

Cầu số được đề xuất theo cách thức

Menu

Thống kê

Cầu Loto

Quay thử