Tiếng việt
 • Tiếng việt
 • 中文

Quét mã vạch

để tải APP

越南彩下彩地址

Quét mã Code để tải App

Quét mã vạch

để tải APP

越南彩下彩地址

Quét mã Code để tải App

Tiếng việt
 • Tiếng việt
 • 中文
 • Chọn tỉnh thành
 • Ngày
 • Số ngày cầu chạy
  (MAX=3
 • (MAX=3

推荐成功两次的:这个是包括换位和可换位两种。即只要两个数字都出现,并且都出现的次数要大于等于2;
     请注意:出现次数2次的意思是出现次数大于2的数据

Đầu 0 05
位置编号
 • 65,84
Đầu 1 11
位置编号
 • 50,60
 • 60,50
13
位置编号
 • 60,14
14
位置编号
 • 60,15
15
位置编号
 • 50,95
 • 60,9
 • 75,84
 • 60,101
 • 105,32
18
位置编号
 • 60,4
 • 60,89
 • 50,6
 • 60,85
19
位置编号
 • 50,11
Đầu 2 25
位置编号
 • 1,84
 • 28,84
 • 40,84
 • 16,84
Đầu 3 31
位置编号
 • 14,60
35
位置编号
 • 14,95
 • 45,84
38
位置编号
 • 14,6
39
位置编号
 • 14,11
Đầu 4 41
位置编号
 • 15,60
45
位置编号
 • 18,84
 • 68,84
 • 17,84
 • 77,84
46
位置编号
 • 15,63
Đầu 5 50
位置编号
 • 84,65
51
位置编号
 • 95,50
 • 9,60
 • 84,75
 • 101,60
 • 32,105
52
位置编号
 • 84,1
 • 84,28
 • 84,40
 • 84,16
53
位置编号
 • 95,14
 • 84,45
54
位置编号
 • 84,18
 • 84,68
 • 84,17
 • 84,77
55
位置编号
 • 9,95
 • 25,84
 • 84,25
 • 95,9
 • 31,84
 • 84,31
56
位置编号
 • 101,63
57
位置编号
 • 84,86
 • 84,106
58
位置编号
 • 95,4
 • 95,89
 • 9,6
59
位置编号
 • 9,11
Đầu 6 64
位置编号
 • 63,15
65
位置编号
 • 63,101
68
位置编号
 • 63,85
Đầu 7 75
位置编号
 • 86,84
 • 106,84
Đầu 8 81
位置编号
 • 4,60
 • 89,60
 • 6,50
 • 85,60
83
位置编号
 • 6,14
85
位置编号
 • 4,95
 • 89,95
 • 6,9
86
位置编号
 • 85,63
88
位置编号
 • 6,89
 • 89,6
 • 4,6
 • 6,4
89
位置编号
 • 4,11
 • 89,11
Đầu 9 91
位置编号
 • 11,50
93
位置编号
 • 11,14
95
位置编号
 • 11,9
98
位置编号
 • 11,4
 • 11,89

Cầu số được đề xuất theo cách thức

Menu

Thống kê

Cầu Loto

Quay thử