Chế độ ban đêm
Tiếng việt
 • Tiếng việt
 • 中文

Quét mã vạch

để tải APP

越南彩下彩地址
Quét mã Code để tải App
 • Chọn tỉnh thành
 • Ngày
 • Số ngày cầu chạy
  (MAX=4
 • (MAX=4

推荐成功两次的:这个是包括换位和可换位两种。即只要两个数字都出现,并且都出现的次数要大于等于2;
     请注意:出现次数2次的意思是出现次数大于2的数据

Đầu 0 00
位置编号
 • 18,37
 • 37,18
05
位置编号
 • 37,63
07
位置编号
 • 18,41
 • 18,11
 • 18,56
08
位置编号
 • 37,79
09
位置编号
 • 18,24
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3 35
位置编号
 • 80,16
 • 83,96
37
位置编号
 • 83,75
 • 25,12
Đầu 4 45
位置编号
 • 65,96
47
位置编号
 • 65,75
49
位置编号
 • 103,24
Đầu 5 50
位置编号
 • 63,37
53
位置编号
 • 16,80
 • 96,83
54
位置编号
 • 96,65
55
位置编号
 • 89,96
 • 96,89
56
位置编号
 • 16,39
57
位置编号
 • 16,12
 • 89,75
 • 63,11
 • 63,56
59
位置编号
 • 89,48
Đầu 6 65
位置编号
 • 39,16
66
位置编号
 • 30,39
 • 39,30
68
位置编号
 • 39,6
Đầu 7 70
位置编号
 • 41,18
 • 11,18
 • 56,18
73
位置编号
 • 75,83
 • 12,25
74
位置编号
 • 75,65
75
位置编号
 • 12,16
 • 75,89
 • 11,63
 • 56,63
77
位置编号
 • 12,81
 • 81,12
78
位置编号
 • 41,79
 • 12,64
 • 11,79
 • 56,79
79
位置编号
 • 67,97
 • 12,31
Đầu 8 80
位置编号
 • 79,37
86
位置编号
 • 6,39
87
位置编号
 • 79,41
 • 64,12
 • 79,11
 • 79,56
89
位置编号
 • 79,24
Đầu 9 90
位置编号
 • 24,18
94
位置编号
 • 24,103
95
位置编号
 • 48,89
97
位置编号
 • 97,67
 • 31,12
98
位置编号
 • 24,79

Cầu số được đề xuất theo cách thức

Trang chủ

Thống kê

Cầu Loto

Quay thử