Tiếng việt
 • Tiếng việt
 • 中文

Quét mã vạch

để tải APP

越南彩下彩地址

Quét mã Code để tải App

Quét mã vạch

để tải APP

越南彩下彩地址

Quét mã Code để tải App

Tiếng việt
 • Tiếng việt
 • 中文
POWER tỉ lệ % POWER Chẵn Lẻ
 • Thứ
 • Kỳ
 • 30 Lần 60 Lần 90 Lần
 • Thứ:
  T3 T5 T7 Tất cả

默认最近30期按正省 副省,统计出现次数多的连码二 连码三,并显示出现日期

Tỉ lệ % xuất hiện theo các số từ 01-55
 • Giảm dần
 • Tăng dần
 • Mặc định
Số   Tỉ lệ % Số lần
01

1.43% 3 lần
02

0.95% 2 lần
03

1.43% 3 lần
04

1.9% 4 lần
05

2.38% 5 lần
06

0.95% 2 lần
07

1.9% 4 lần
08

0.95% 2 lần
09

0.95% 2 lần
10

2.38% 5 lần
11

3.33% 7 lần
12

1.43% 3 lần
13

0.95% 2 lần
14

1.9% 4 lần
15

3.33% 7 lần
16

0.48% 1 lần
17

1.9% 4 lần
18

0.95% 2 lần
19

3.81% 8 lần
20

2.38% 5 lần
21

0% 0 lần
22

2.38% 5 lần
23

2.38% 5 lần
24

1.43% 3 lần
25

1.9% 4 lần
26

0.48% 1 lần
27

1.43% 3 lần
28

1.9% 4 lần
29

2.86% 6 lần
30

0.48% 1 lần
31

1.43% 3 lần
32

2.38% 5 lần
33

0.95% 2 lần
34

3.33% 7 lần
35

2.86% 6 lần
36

2.86% 6 lần
37

1.9% 4 lần
38

2.38% 5 lần
39

0% 0 lần
40

0.48% 1 lần
41

2.38% 5 lần
42

1.43% 3 lần
43

2.86% 6 lần
44

3.33% 7 lần
45

3.33% 7 lần
46

1.43% 3 lần
47

0.95% 2 lần
48

4.29% 9 lần
49

2.38% 5 lần
50

0.95% 2 lần
51

2.38% 5 lần
52

0.95% 2 lần
53

2.38% 5 lần
54

1.43% 3 lần
55

0% 0 lần

统计两个号码一起出现,或者3个号码一起出现的次数进行筛选。可筛选出现次数最多的 ,出现次数最少的,未出现过的

 • Thứ tự
 • Thời gian
 • Chẵn Lẻ
 • 1
 • 2021-01-19
 • L C L L C L C

 • 2
 • 2021-01-16
 • L L C L C C L

 • 3
 • 2021-01-14
 • L C C C C C L

 • 4
 • 2021-01-12
 • L L L C C L L

 • 5
 • 2021-01-09
 • C L C L C C L

 • 6
 • 2021-01-07
 • L L C C C L L

 • 7
 • 2021-01-05
 • L L L C C C L

 • 8
 • 2021-01-02
 • L L L C L L L

 • 9
 • 2020-12-31
 • C L L L L L L

 • 10
 • 2020-12-29
 • C C L L L L L

 • 11
 • 2020-12-26
 • L C L L L L C

 • 12
 • 2020-12-24
 • L L C L C C L

 • 13
 • 2020-12-22
 • C L C L L C L

 • 14
 • 2020-12-19
 • C C C C L L L

 • 15
 • 2020-12-17
 • L L L L C C L

 • Thứ tự
 • Thời gian
 • Chẵn Lẻ
 • 16
 • 2020-12-15
 • C L L L C L C

 • 17
 • 2020-12-12
 • L C C C L C C

 • 18
 • 2020-12-10
 • L L C C C C L

 • 19
 • 2020-12-08
 • C L C L C L L

 • 20
 • 2020-12-05
 • C C L C L C C

 • 21
 • 2020-12-03
 • L L C L C L L

 • 22
 • 2020-12-01
 • C C C C C L L

 • 23
 • 2020-11-28
 • L C C C L L C

 • 24
 • 2020-11-26
 • C L L L C C C

 • 25
 • 2020-11-24
 • C L L C C L L

 • 26
 • 2020-11-21
 • C C L C L L C

 • 27
 • 2020-11-19
 • C L L C L C L

 • 28
 • 2020-11-17
 • C L L C C L C

 • 29
 • 2020-11-14
 • L L L C C C L

 • 30
 • 2020-11-12
 • C C C L L L C

Menu

Thống kê

Cầu Loto

Quay thử