Tiếng việt
 • Tiếng việt
 • 中文

Quét mã vạch

để tải APP

越南彩下彩地址

Quét mã Code để tải App

Quét mã vạch

để tải APP

越南彩下彩地址

Quét mã Code để tải App

Tiếng việt
 • Tiếng việt
 • 中文
MEGA Tỉ lệ % MEGA Chẵn Lẻ
 • Thứ
 • Kỳ
 • 30 Lần 60 Lần 90 Lần
 • Thứ:
  T4 T6 CN Tất cả

默认最近30期按正省 副省,统计出现次数多的连码二 连码三,并显示出现日期

Tỉ lệ % xuất hiện theo các số từ 01-45
 • Giảm dần
 • Tăng dần
 • Mặc định
Số   Tỉ lệ % Số lần
01

1.67% 3 lần
02

0.56% 1 lần
03

1.67% 3 lần
04

2.78% 5 lần
05

2.22% 4 lần
06

1.67% 3 lần
07

2.22% 4 lần
08

1.67% 3 lần
09

1.67% 3 lần
10

3.89% 7 lần
11

2.78% 5 lần
12

2.78% 5 lần
13

1.67% 3 lần
14

2.22% 4 lần
15

0.56% 1 lần
16

2.78% 5 lần
17

2.78% 5 lần
18

1.11% 2 lần
19

2.78% 5 lần
20

2.22% 4 lần
21

2.22% 4 lần
22

3.33% 6 lần
23

2.22% 4 lần
24

3.89% 7 lần
25

2.22% 4 lần
26

1.67% 3 lần
27

2.22% 4 lần
28

0.56% 1 lần
29

1.67% 3 lần
30

1.67% 3 lần
31

2.22% 4 lần
32

3.89% 7 lần
33

2.78% 5 lần
34

1.11% 2 lần
35

3.33% 6 lần
36

2.78% 5 lần
37

4.44% 8 lần
38

1.11% 2 lần
39

3.33% 6 lần
40

3.33% 6 lần
41

2.78% 5 lần
42

0.56% 1 lần
43

3.33% 6 lần
44

1.11% 2 lần
45

0.56% 1 lần

统计两个号码一起出现,或者3个号码一起出现的次数进行筛选。可筛选出现次数最多的 ,出现次数最少的,未出现过的

 • Thứ tự
 • Thời gian
 • Chẵn Lẻ
 • 1
 • 2021-01-17
 • C L C L C C

 • 2
 • 2021-01-15
 • C C C L C L

 • 3
 • 2021-01-13
 • L C L C L L

 • 4
 • 2021-01-10
 • C L C C C L

 • 5
 • 2021-01-08
 • C L C L C L

 • 6
 • 2021-01-06
 • C L C L C L

 • 7
 • 2021-01-01
 • C C C C C C

 • 8
 • 2020-12-30
 • L L C C L L

 • 9
 • 2020-12-27
 • L L L L C L

 • 10
 • 2020-12-25
 • C C L C L L

 • 11
 • 2020-12-23
 • L L L L L C

 • 12
 • 2020-12-18
 • C L C L C C

 • 13
 • 2020-12-16
 • C L C L C L

 • 14
 • 2020-12-13
 • C C C C L C

 • 15
 • 2020-12-11
 • L C L L L L

 • Thứ tự
 • Thời gian
 • Chẵn Lẻ
 • 16
 • 2020-12-09
 • C C L L C L

 • 17
 • 2020-12-06
 • L L C L L L

 • 18
 • 2020-12-04
 • L L L L L L

 • 19
 • 2020-12-02
 • C L L C L L

 • 20
 • 2020-11-29
 • C L C C L L

 • 21
 • 2020-11-27
 • L L C L L L

 • 22
 • 2020-11-25
 • L L L C L C

 • 23
 • 2020-11-22
 • L C L C C C

 • 24
 • 2020-11-20
 • C L C L L L

 • 25
 • 2020-11-18
 • C L L L L C

 • 26
 • 2020-11-15
 • C C L L C L

 • 27
 • 2020-11-13
 • C C L L C C

 • 28
 • 2020-11-11
 • C C C L C L

 • 29
 • 2020-11-08
 • L C C C L L

 • 30
 • 2020-11-06
 • L C C C C L

Menu

Thống kê

Cầu Loto

Quay thử