Tiếng việt
  • Tiếng việt
  • 中文

Quét mã vạch

để tải APP

越南彩下彩地址

Quét mã Code để tải App

Quét mã vạch

để tải APP

越南彩下彩地址

Quét mã Code để tải App

Tiếng việt
  • Tiếng việt
  • 中文
  • Chọn tỉnh thành
  • Thứ
  • Kỳ

默认最近30期按正省 副省,统计出现次数多的连码二 连码三,并显示出现日期

  • Giảm dần
  • Tăng dần
  • Mặc định
Số   Tỉ lệ % Số lần
00

1.59% 3 lần
01

1.06% 2 lần
02

1.06% 2 lần
03

1.59% 3 lần
04

1.06% 2 lần
05

1.06% 2 lần
06

0% 0 lần
07

0% 0 lần
08

2.65% 5 lần
09

1.06% 2 lần
10

1.06% 2 lần
11

1.06% 2 lần
12

0.53% 1 lần
13

2.65% 5 lần
14

1.06% 2 lần
15

0.53% 1 lần
16

2.65% 5 lần
17

1.06% 2 lần
18

0% 0 lần
19

1.06% 2 lần
20

1.06% 2 lần
21

1.06% 2 lần
22

1.06% 2 lần
23

0.53% 1 lần
24

0.53% 1 lần
25

1.59% 3 lần
26

0.53% 1 lần
27

1.06% 2 lần
28

1.06% 2 lần
29

1.06% 2 lần
30

0.53% 1 lần
31

0.53% 1 lần
32

1.06% 2 lần
33

1.06% 2 lần
34

0.53% 1 lần
35

1.06% 2 lần
36

1.06% 2 lần
37

0.53% 1 lần
38

2.65% 5 lần
39

0.53% 1 lần
40

0% 0 lần
41

1.06% 2 lần
42

1.06% 2 lần
43

1.06% 2 lần
44

0% 0 lần
45

0% 0 lần
46

1.59% 3 lần
47

1.06% 2 lần
48

3.17% 6 lần
49

1.59% 3 lần
50

1.06% 2 lần
51

1.06% 2 lần
52

0.53% 1 lần
53

0.53% 1 lần
54

0.53% 1 lần
55

0.53% 1 lần
56

0.53% 1 lần
57

0% 0 lần
58

1.59% 3 lần
59

1.06% 2 lần
60

2.12% 4 lần
61

0.53% 1 lần
62

2.12% 4 lần
63

1.59% 3 lần
64

1.59% 3 lần
65

0.53% 1 lần
66

0.53% 1 lần
67

1.59% 3 lần
68

1.06% 2 lần
69

1.59% 3 lần
70

1.06% 2 lần
71

1.59% 3 lần
72

0.53% 1 lần
73

0.53% 1 lần
74

0.53% 1 lần
75

0% 0 lần
76

1.06% 2 lần
77

1.59% 3 lần
78

1.06% 2 lần
79

0% 0 lần
80

2.12% 4 lần
81

0% 0 lần
82

0.53% 1 lần
83

0.53% 1 lần
84

1.06% 2 lần
85

2.12% 4 lần
86

1.06% 2 lần
87

0.53% 1 lần
88

0.53% 1 lần
89

0% 0 lần
90

0% 0 lần
91

0.53% 1 lần
92

0.53% 1 lần
93

1.06% 2 lần
94

1.06% 2 lần
95

2.65% 5 lần
96

1.06% 2 lần
97

2.65% 5 lần
98

0.53% 1 lần
99

0.53% 1 lần

Xem toàn bộ Λ

Menu

Thống kê

Cầu Loto

Quay thử