Tiếng việt
 • Tiếng việt
 • 中文

Quét mã vạch

để tải APP

越南彩下彩地址

Quét mã Code để tải App

Quét mã vạch

để tải APP

越南彩下彩地址

Quét mã Code để tải App

Tiếng việt
 • Tiếng việt
 • 中文
 • Chọn tỉnh thành
 • Thứ
 • Kỳ
 • Số lần xuất hiện
  (Lưu ý: số lần liên tiếp nhiều nhất là: lần)

默认最近30期按正省 副省,统计出现次数多的连码二 连码三,并显示出现日期
     请注意:出现次数2次的意思是出现次数大于2的数据

Xiên 2

 • Xiên 3
 • Xiên 2
Thứ tự Lô xiên Số lần xuất hiện Ngày xuất hiện
1 12,18 2 lần
2 24,41 2 lần
3 03,97 2 lần
4 21,46 2 lần
5 78,83 2 lần
6 43,88 2 lần
7 09,18 2 lần
8 09,12 2 lần
9 09,38 2 lần
10 19,28 2 lần
11 09,66 2 lần
12 62,87 2 lần
13 06,12 2 lần
14 06,18 2 lần
15 06,38 2 lần
16 06,66 2 lần
17 03,09 2 lần
18 03,06 2 lần
19 39,43 2 lần
20 28,62 2 lần
21 28,87 2 lần
22 38,66 2 lần
23 39,88 2 lần
24 14,54 2 lần
25 24,34 2 lần
26 24,53 2 lần
27 34,53 2 lần
28 24,84 2 lần
29 34,84 2 lần
30 45,66 2 lần

Menu

Thống kê

Cầu Loto

Quay thử