Tiếng việt
 • Tiếng việt
 • 中文

Quét mã vạch

để tải APP

越南彩下彩地址

Quét mã Code để tải App

Quét mã vạch

để tải APP

越南彩下彩地址

Quét mã Code để tải App

Tiếng việt
 • Tiếng việt
 • 中文
 • Chọn tỉnh thành
 • Thứ
 • Kỳ
 • Số lần xuất hiện
  (Lưu ý: số lần liên tiếp nhiều nhất là: lần)

默认最近30期按正省 副省,统计出现次数多的连码二 连码三,并显示出现日期
     请注意:出现次数2次的意思是出现次数大于2的数据

Xiên 2

 • Xiên 3
 • Xiên 2
Thứ tự Lô xiên Số lần xuất hiện Ngày xuất hiện
1 49,80 2 lần
2 03,82 2 lần
3 14,64 2 lần
4 49,96 2 lần
5 32,49 2 lần
6 21,67 2 lần
7 32,74 2 lần
8 21,82 2 lần
9 21,79 2 lần
10 67,78 2 lần
11 41,75 2 lần
12 52,67 2 lần
13 74,80 2 lần
14 85,86 2 lần
15 17,21 2 lần
16 28,35 2 lần
17 28,52 2 lần
18 28,67 2 lần
19 17,79 2 lần
20 28,78 2 lần
21 28,75 2 lần
22 28,89 2 lần
23 13,32 2 lần
24 11,16 2 lần
25 11,13 2 lần
26 35,52 2 lần
27 13,69 2 lần
28 13,80 2 lần
29 35,67 2 lần
30 11,46 2 lần

Menu

Thống kê

Cầu Loto

Quay thử