Tiếng việt
 • Tiếng việt
 • 中文

Quét mã vạch

để tải APP

越南彩下彩地址

Quét mã Code để tải App

Quét mã vạch

để tải APP

越南彩下彩地址

Quét mã Code để tải App

Tiếng việt
 • Tiếng việt
 • 中文
 • Chọn tỉnh thành
 • Thứ
 • Kỳ
 • Số lần xuất hiện
  (Lưu ý: số lần liên tiếp nhiều nhất là: lần)

默认最近30期按正省 副省,统计出现次数多的连码二 连码三,并显示出现日期
     请注意:出现次数2次的意思是出现次数大于2的数据

Xiên 2

 • Xiên 3
 • Xiên 2
Thứ tự Lô xiên Số lần xuất hiện Ngày xuất hiện
1 80,91 2 lần
2 80,97 2 lần
3 80,95 2 lần
4 49,69 2 lần
5 49,78 2 lần
6 49,79 2 lần
7 49,84 2 lần
8 49,86 2 lần
9 36,70 2 lần
10 23,38 2 lần
11 36,67 2 lần
12 36,80 2 lần
13 23,49 2 lần
14 01,67 2 lần
15 58,59 2 lần
16 36,91 2 lần
17 01,80 2 lần
18 58,69 2 lần
19 58,84 2 lần
20 01,97 2 lần
21 58,78 2 lần
22 58,95 2 lần
23 23,86 2 lần
24 23,95 2 lần
25 67,70 2 lần
26 67,75 2 lần
27 67,74 2 lần
28 67,81 2 lần
29 67,91 2 lần
30 67,95 2 lần

Menu

Thống kê

Cầu Loto

Quay thử