Tiếng việt
 • Tiếng việt
 • 中文

Quét mã vạch

để tải APP

越南彩下彩地址

Quét mã Code để tải App

Quét mã vạch

để tải APP

越南彩下彩地址

Quét mã Code để tải App

Tiếng việt
 • Tiếng việt
 • 中文
 • Chọn tỉnh thành
 • Chọn thời gian đến
Số:

Chọn tỉnh thành按照北部,南部-正省,南部-副省一,南部-副省二,中部-正省,中部-副省一。

Kết quả số đề chưa ra

 • Số cần tìm

  00

 • Thời gian tìm kiếm

  2020-12-21 đến 2021-01-20

 • Lần dài nhất chưa xuất hiện

  2020-12-21(Giải đặc biệt: 27693)đến 2021-01-19(Giải đặc biệt: 23677

  Tổng cộng:30 Lần

 • Lần ngắn nhất chưa xuất hiện

  2020-10-01(Giải đặc biệt: 99600)đến 2021-01-19

  Tổng cộng:109 Lần

 • Số cần tìm

  01

 • Thời gian tìm kiếm

  2020-12-21 đến 2021-01-20

 • Lần dài nhất chưa xuất hiện

  2020-12-21(Giải đặc biệt: 27693)đến 2021-01-19(Giải đặc biệt: 23677

  Tổng cộng:30 Lần

 • Lần ngắn nhất chưa xuất hiện

  2020-08-18(Giải đặc biệt: 95501)đến 2021-01-19

  Tổng cộng:153 Lần

 • Số cần tìm

  02

 • Thời gian tìm kiếm

  2020-12-21 đến 2021-01-20

 • Lần dài nhất chưa xuất hiện

  2020-12-21(Giải đặc biệt: 27693)đến 2021-01-05(Giải đặc biệt: 19376

  Tổng cộng:16 Lần

 • Lần ngắn nhất chưa xuất hiện

  2021-01-05(Giải đặc biệt: 90402)đến 2021-01-19

  Tổng cộng:13 Lần

Menu

Thống kê

Cầu Loto

Quay thử