Tiếng việt
  • Tiếng việt
  • 中文

Quét mã vạch

để tải APP

越南彩下彩地址

Quét mã Code để tải App

Quét mã vạch

để tải APP

越南彩下彩地址

Quét mã Code để tải App

Tiếng việt
  • Tiếng việt
  • 中文
  • Chọn tỉnh thành
  • Thứ
  • Đến ngày
  • Tổng
  • Đuôi
  • Đầu

搜索时间距离上次特别号出现时间,未出现特别号期数及曾经不出现最大期数

Đầu Thời Đến ngày Giải đặc biệt Số lần chưa xuất hiện Số lần dài nhất chưa xuất hiện
0 2021-01-11   đến   2021-01-20 05507 8 Lần 24 Lần
1 2020-12-29   đến   2021-01-20 63111 21 Lần 29 Lần
2 2021-01-08   đến   2021-01-20 00726 11 Lần 27 Lần
3 2021-01-14   đến   2021-01-20 51338 5 Lần 26 Lần
4 2021-01-18   đến   2021-01-20 92549 1 Lần 28 Lần
5 2021-01-07   đến   2021-01-20 09854 12 Lần 28 Lần
6 2021-01-13   đến   2021-01-20 02769 6 Lần 39 Lần
7 2021-01-19   đến   2021-01-20 23677 0 Lần 41 Lần
8 2021-01-15   đến   2021-01-20 68285 4 Lần 25 Lần
9 2021-01-17   đến   2021-01-20 55095 2 Lần 36 Lần

Menu

Thống kê

Cầu Loto

Quay thử